Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

24.4.2017 19:13

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tatra banka, a.s.,
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 71/B, zvoláva

riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.
na deň 17. mája 2017 o 9.30 hod.
v hoteli Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba organov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky
    a výročnej správy, rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
4. Schválenie audítora
5. Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie
6. Schválenie nadobudnutia časti podniku
7. Schválenie zmeny stanov
8. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám
9. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 10. máj 2017.

Pozvánka na valné zhromaždenie [PDF, 196 kB] 


Dokumenty predkladané na rokovanie valného zhromaždenia

Informácie k valnému zhromaždeniu

  • Informácie o akciách a hlasovacích právach spojených s akciami
  • Informácie k splnomocneniu na zastúpenie akcionára na valnom zhromaždení
  • Informácie k výplate dividend

  • Vzor žiadosti  akcionára k výplate dividend:

  • Žiadosť k výplate dividend - Fyzické osoby [PDF, 100 kB] 
  • Žiadosť k výplate dividend- Právnické osoby a podnikatelia [PDF, 79,7 kB] 
Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.