Tatra banka

5.10.2015 19:06

Menová kalkulačka

*
  1. Zadajte množstvo meny, ktorú kupujete do príslušného políčka. Vyberte symbol meny, ktorú chcete vypočítať.
  2. V políčku označenom * vyberte operáciu, ktorú chcete vykonať. Všetky operácie sú uvedené z Vášho pohľadu. Kliknite na šípku smerujúcu na políčko, ktoré chcete vypočítať. Výpočet je možný obidvoma smermi , teda ak chcete vypočítať koľko je potrebné na kúpu istej sumy, ale aj ak chcete zistiť koľko za danú sumu dostanete.