Tatra banka

24.11.2014 15:49

MasterCard MercedesCard

Medzinárodná kreditná karta vydaná v spolupráci s partnerom
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. a označená logom MasterCard.
Určená je výhradne klientom partnera Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.,
ktorý poskytuje systém zliav a výhod pre držiteľov tejto karty.

 • nulový poplatok v rámci Programu odmeňovaniaTB
 • bezúročné obdobie 47 dní
 • rýchlejšie nákupy vďaka novej bezkontaktnej technológii
Výhody

Výhody

DIALOG Live

Inovovaný DIALOG Live vám vďaka svojim novým výhodám prináša možnosť vybaviť si napríklad kreditnú kartu MasterCard MercedesCard aj bez návštevy pobočky a to priamo cez telefón. • nulový poplatok
  už pri dosiahnutí mesačného objemu platieb vo výške 150 eur získate 50 % zľavu a pri objeme 300 eur získate 100 % zľavu z mesačného poplatku za kartu

 • 47-dňové bezúročné obdobie
  ak prostriedky čerpané kartou uhradíte v plnej výške do dátumu splatnosti, úrok za ich poskytnutie vám nebudeme účtovať

 • rýchlejšie nákupy
  vďaka novej bezkontaktnej technológii môžete za svoje nákupy platiť rýchlejšie a jednoduchšie ako doteraz - platbu zrealizujete do 5 sekúnd

 • program odmeňovaniaTB
  Využívajte všetky možnosti a výhody, ktoré vám Program odmeňovaniaTB prináša. Viac informácií nájdete uvedené pri každom produkte.
Detail

Detail

MasterCard MercedesCard 

 • Druh karty: Kreditná 
 • Vydávaná: Bez potreby vedenia bežného účtu 
 • Celkový úverový rámec (CÚR): Od 650 do 7 000 EUR 
 • Maximálny denný limit: Do výšky disponibilného CÚR 
 • Maximálny limit pre výber hotovosti: 1 000 EUR / týždeň 
 • Úroková sadzba: 11,9 % ročne 
 • Bezúročné obdobie: Áno / max. 47 dní 
 • Minimálna splátka: 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR 
 • Program odmeňovania: Áno / 150 EUR - zľava 50 %/ 300 EUR - zľava 100 % 
 • Cestovné poistenie: komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov * 
 • Golfové poistenie k cestovnému poisteniu: Áno - ročný poplatok 
 • Poplatok za kartu: 2,50 EUR / 1,25 EUR / 0 EUR (po splnení podmienok Programu odmeňovania)  
 • Poplatok za dodatkovú / ďalšiu kartu: 0,50 EUR mesačne 
 • Bezkontaktná platba: Áno 
 • Platba cez internet: Áno 
MasterCard MercedesCard


* manžel/manželka, druh/družka držiteľa karty do veku 65 rokov a deti držiteľa karty do veku 18 rokov, ak cestujú spolu s držiteľom karty

Podmienky získania

Podmienky získania

Podmienky na vydanie dodatakovej súkromnej karty:

 • karta je vydávaná výhradne klientom partnera Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
 • súhlas držiteľa celkového úverového rámca, ktorý určí výšku úverového rámca pre dodatkovú kartu
 • vek budúceho držiteľa dodatkovej karty minimálne 15 rokov

Vedenie účtu v Tatra banke nie je podmienkou vydania karty.

 

 

Splácanie

Splácanie

Dlžnú sumu súkromnej kreditnej karty MasterCard MercedesCard uhrádzate v prospech účtu 2003005754 vedeného v Tatra banke:

 • automatickou splátkou z účtu vedeného v Tatra banke alebo v Raiffeisen banke
 • inkasom z účtu vedeného v EUR v inej banke v SR
 • prevodným príkazom z bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR
 • vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

ak ste klientom Tatra banky, tak môžete aj:

 • telefonicky - 24 hodín denne prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live
 • elektronicky - prostredníctvom Internet bankinguTB

Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorý tvorí 10 posledných číslic naposledy vydanej hlavnej karty.

Výška splátky

 • minimálna splátka je 5 % z dlžnej sumy alebo 15 eur
 • o konkrétnej výške splátky rozhodujete vy - v každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky až do výšky celej dlžnej sumy

 

Ako používať kreditnú kartu

Vyskúšajte si
ako funguje
kreditná karta.

Viac

Kreditné
karty

Vyberte si kreditnú
kartu,akú
potrebujete.

Viac

Cestovné
poistenie

Ročné individuálne alebo
rodinné cestovné poistenie
za výhodnú cenu.

Viac

Bezpečnosť platobnej karty

Chránime
vaše
peniaze.

Viac