Tatra banka

17.4.2014 20:23

Visa virtuálna

Nakupujte na internete bezpečne
Kreditná karta Visa virtuálna vám sprostredkuje bezhotovostné nákupy tovaru
a služieb výlučne prostredníctvom internetu.

 • nákupy vo virtuálnom prostredí bez použitia vašej klasickej plastovej karty
 • nulový poplatok v rámci Programu odmeňovaniaTB
 • peniaze banky zdarma až do 47 dní
 • dodatková karta bez poplatku
Výhody

DIALOG Live

Inovovaný DIALOG Live vám vďaka svojim novým výhodám prináša možnosť vybaviť si napríklad kreditnú kartu Visa virtuálnu aj bez návštevy pobočky a to priamo cez telefón. • nákupy vo virtuálnom prostredí bez použitia vašej klasickej plastovej karty
  Sprostredkuje bezhotovostné nákupy tovaru a služieb výlučne prostredníctvom internetu pre transakcie typu „e-commerce" u obchodných partnerov, ktorí akceptujú platobnú kartu Visa.
 • nulový poplatok
  Už pri dosiahnutí mesačného objemu platieb vo výške 150 eur získate 50 % zľavu a pri objeme 300 eur získate 100 % zľavu z mesačného poplatku za kartu.
 • 47-dňové bezúročné obdobie
  Ak prostriedky čerpané kartou uhradíte v plnej výške do dátumu splatnosti, úrok za ich poskytnutie vám nebudeme účtovať.
 • dodatková karta
  Ak zároveň požiadate o vydanie dodatkovej karty pre blízku osobu, jej výhody budete využívať navždy bez poplatku.
 • program odmeňovaniaTB
  Využívajte všetky možnosti a výhody, ktoré vám Program odmeňovaniaTB prináša. Viac informácií nájdete uvedené pri každom produkte.

Detail

Visa virtuálna 

 • Druh karty: Kreditná 
 • Vydávaná: Bez potreby vedenia bežného účtu 
 • Celkový úverový rámec (CÚR): Od 300 do 3 500 EUR 
 • Maximálny denný limit: Do výšky disponibilného CÚR 
 • Maximálny limit pre výber hotovosti: Výber hotovosti nie je možný 
 • Úroková sadzba: 17,8 % p. a. 
 • Bezúročné obdobie: Áno / max. 47 dní 
 • Minimálna splátka: 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR 
 • Program odmeňovania: Áno / 150 EUR - zľava 50 % / 300 EUR - zľava 100 % 
 • Cestovné poistenie: Nie 
 • Golfové poistenie k cestovnému poisteniu: Nie 
 • Poplatok za kartu: 2,50 EUR / 1,25 EUR / 0 EUR (po splnení podmienok Programu odmeňovania)  
 • Poplatok za dodatkovú / ďalšiu kartu: 0 EUR mesačne 
 • Bezkontaktná platba: Nie 
 • Platba cez internet: Áno 
Visa virtuálna
Podmienky získania

Banka vydáva virtuálnu kreditnú kartu len ako súkromnú kartu:

1. Hlavnú kartu

 • trvalý pobyt na území SR
 • vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
 • zamestnanec - Preukážete solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie
  3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom
 • fyzická osoba - podnikateľ - Preukážete existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.

2. Dodatkovú kartu

 • k hlavnej súkromnej kreditnej karte Visa (štandardnej alebo zlatej)
 • k hlavnej virtuálnej kreditnej karte Visa


Podmienky vydania:

 • súhlas držiteľa hlavnej súkromnej kreditnej karty Visa prípadne virtuálnej kreditnej karty Visa
 • vek minimálne 15 rokov


Vedenie účtu v Tatra banke nie je podmienkou vydania karty.

Splácanie

Dlžnú sumu súkromnej kreditnej karty Visa Virtual uhrádzate v prospech účtu 2002005736 vedeného v Tatra banke:

a navyše ak ste klientom Tatra banky tak:

 • telefonicky - 24 hodín denne prostredníctvom kontaktného centra DIALOG
 • elektronicky - prostredníctvom Internet bankingu

Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorý tvorí 10 posledných číslic naposledy vydanej hlavnej karty.

Výška splátky

 • minimálna splátka je 5 % z celkovej hodnoty spotrebovaného úveru, alebo 15 eur
 • o konkrétnej výške splátky rozhodujete sami - v každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky až do výšky celej dlžnej sumy

 

Ako používať kreditnú kartu

Vyskúšajte si
ako funguje
kreditná karta.

Viac

Visa štandard súkromná

Schválený úver
vždy po
ruke.

Viac

Cestovné
poistenie

Ročné individuálne alebo
rodinné cestovné poistenie
za výhodnú cenu.

Viac

Bezpečnosť platobnej karty

Chránime
vaše
peniaze.

Viac