Tatra banka

19.4.2014 21:40

Investície s pevným výnosom

Investície s pevným výnosom ponúkajú vopred daný výnos, ktorý je vyplácaný pravidelne formou ročných kupónov. Už pri zriadení investície poznáte presnú výšku budúceho výnosu, ako aj dátumy výplaty.

Investovaním do hypotekárnych záložných listov získate zabezpečené cenné papiere kryté reálnym aktívom – nehnuteľnosťami. Ponúkajú možnosť atraktívneho zhodnotenia s vopred známym výnosom.

Investovaním do dlhopisov získate možnosť dosiahnuť atraktívne zhodnotenie s vopred známym výnosom a termínom jeho výplaty.

Momentálne nie je v ponuke.

Realizované emisie