Tatra banka

25.4.2014 00:45

Euro dlhopisový PLUS fondTB

Investujte do bezpečnejších štátnych dlhopisov prostredníctvom
Euro dlhopisového PLUS fonduTB a dosiahnite s ním
vyššie zhodnotenie ako peňažné či depozitné fondy.

 • investícia do nástrojov s pevným výnosom 
 • aktívna správa 
 • vysoká dostupnosť vašich peňazí
 • možnosť investovať už od 150 eur
Výhody
 • Prínos
  Väčšiu časť investícií tvoria slovenské dlhopisy, ktoré si stále zachovávajú zaujímavé výnosy.
 • Likvidita
  Peniaze máte kedykoľvek k dispozícii a pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu môžete z fondu vystúpiť bez akýchkoľvek výstupných poplatkov.
 • Úspech
  Fond úspešne pôsobí na trhu už viac ako 10 rokov a je fondom s najväčšou hodnotou majetku spomedzi dlhopisových fondov na Slovensku.
 • Stabilita
  Vo fonde majú významné zastúpenie bezpečnejšie štátne dlhopisy krajín eurozóny. K stabilite fondu prispieva aj skutočnosť, že majetok fondu je tvorený predovšetkým peňažnými a dlhopisovými investíciami.

Rozšírte svoje možnosti bezpečného investovania a doprajte svojim eurám PLUS!

Detaily

Fond investuje najmä do bezpečnejších:

 • štátnych dlhopisov
 • štátnych pokladničných poukážok
 • dlhopisov spoločností s ratingom v investičnom pásme
 • hypotekárnych záložných listov

Odporúčaný investičný horizont sú najmenej 3 roky, jeho dodržanie je dôležité na dosiahnutie výnosu.

Podmienky na získanie

Investovať do Euro dlhopisového PLUS fonduTB môžete:

TAM

Upozornenie:

Alfa fondTB

Začnite
s investovaním,
získajte
vyšší
výnos.

Viac

Depozitný fondTB

Využite stabilné zhodnotenie
krátkodobej
finančnej rezervy.

Viac

Nový Zaistený fondTB

Zaisťuje nielen
hodnotu vašej investície,
ale aj dosiahnuté
výnosy.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa