Tatra banka

7.10.2015 08:29

Internet banking TB prihlásenie

Prihláste sa do nového Internet bankinguTB aplikáciou ČítačkaTB alebo Kartou a čítačkouTB

Autorizačné nástroje IAAP (identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky) na prihlasovanie sa do Internet bankinguTB a potvrdzovanie platieb:

  • PID kód - číselný kód
  • Heslo - alfanumerický statický reťazec
  • Karta a čítačkaTB - druh IAAP založený na princípe generovania dynamického číselného kódu použitím čipovej platobnej karty s CAP/DPA funkcionalitou a čítačky čipových kariet

Banka má právo po stanovenom počte nekorektných použití IAAP zablokovať. Klientom, ktorí si svoje IAAP viac ako rok neaktivovali prostredníctvom telefonickej služby DIALOG Live, zmeniť spôsob aktivácie IAAP na aktiváciu v pobočke.