Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

24.6.2018 18:25

Oznamy

Faktoring Tatra banky je stále najväčšou faktoringovou spoločnosťou na slovenskom trhu

11.03.2010 

Rok 2009 síce znížil objem prefinancovaných pohľadávok, na druhej strane poukázal na fakt, že práve v čase horšej finančnej situácie podnikov je faktoring cestou na zabezpečenie pravidelného cash flow.

 

Najnižší medziročný pokles obratu prefinancovaných pohľadávok zaznamenal faktoring Tatra banky, ktorý aj v roku 2009 obhájil najväčší trhový podiel – 24 %. Zatiaľ čo faktoringový trh klesal o viac ako 26 %, faktoring Tatra banky zaznamenal menej ako polovičný pokles – len o 11 %.

 

Celkový objem prefinancovaných pohľadávok v roku 2009 predstavoval 269 mil. EUR, pričom domáci aj zahraničný faktoring mali vyvážený podiel. Podiel bezregresného faktoringu, teda faktoringu, pri ktorom banka preberá na seba riziko z nezaplatenia pohľadávky, na celkovom obrate sa skoro zdvojnásobil (z 9 % v roku 2008 na 16 % v roku 2009). Polovicu celkového obratu tvoril stále rastúci segment veľkých klientov.

 

Z pohľadu Tatra banky, ale aj z pohľadu faktoringového trhu ako takého, dopyt, resp. dostupnosť faktoringu pre firmy kopíroval krízu. Vzhľadom na výpadok zákaziek najmä z dôvodu krízy, poklesol aj objem a množstvo pohľadávok z obchodného styku. Zároveň stúpla aj rizikovosť z nezaplatenia z dôvodu platobnej neschopnosti, či už primárnej, alebo sekundárnej, alebo platobnej nevôle odberateľov. Na situáciu reagovali aj poisťovne, ktoré pristupovali k poisťovaniu pohľadávok z obchodného styku s veľkou obozretnosťou v snahe čo najviac minimalizovať výpadky a vznik poistných udalostí. Tatra banka kladie dôraz na korektné posudzovanie rizika obchodu, odberateľa a klienta a tým zabraňuje vzniku možných strát.