Až 30 EUR peňažný benefit na Investičné sporenieTB

Až 30 EUR peňažný benefit na Investičné sporenieTB

Vyplňte kontaktný formulár

Aby sme vám mohli zaslať vybraný benefit, prosím, uveďte rovnaké údaje ako pri následnom otvorení vášho nového osobného účtu v Tatra banke:
Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.
Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.
Po odoslaní formulára si do 20. 12. 2020 otvorte osobný účet v Tatra banke. Vedenie účtu máte automaticky minimálne na 12 mesiacov zadarmo.
Detailné podmienky získania poukážky