Komentár k evidovanej miere nezamestnanosti: Nezamestnanosť po 3 rokoch pod 13 %

| 20.05.2014

V apríli 2014 bola podľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny evidovaná miera nezamestnanosti po takmer troch rokoch opäť pod 13 %, presne 12,96 %. Medziročne sa znížila o 1,45 p.b, čo znamená pokles počtu evidovaných nezamestnaných o 39 tisíc ľudí. Celková miera nezamestnanosti, ktorá zahŕňa aj ľudí na PN, školeniach alebo menších obecných a dobrovoľníckych prácach (spolu je ich 40,5 tisíca) bola 14,46 %.


Pokles nezamestnanosti v posledných kvartáloch je spôsobený súhrou viacerých faktorov. Úrady práce k takémuto výsledku prispeli z veľkej časti ešte v minulom roku keď bol v júli a auguste zaznamenaný historicky najvyšší nárast ľudí vyčlenených z evidencie nezamestnaných (podľa NBS to bolo zhruba 5 tis., čiže okolo 0,2 p.b. z mieri nezamestnanosti). Ďalším faktorom, je presun istej časti nezamestnaných do kategórie nedisponibilných, ktorým bola znížená mediálne atraktívnejšia miera disponibilnej nezamestnanosti. V súčasnosti tento vplyv znamená rozdiel 0,5 p. bodu.


Nezamestnanosti však pomáha aj zlepšujúci sa výkon ekonomiky, čo sme mohli vidieť na náraste zamestnanosti v prvom kvartáli 2014 (medziročne našlo prácu 10 tisíc ľudí). Zdá sa, že vzťah medzi rastom HDP a rastom zamestnanosti sa po roku 2009 zmenil a v súčasnosti je aj 1,5 % rast ekonomiky dostatočný na to aby generoval nové pracovné miesta.


V nasledujúcich mesiacoch očakávame ešte pozitívnejší vplyv ekonomického oživenia a neočakávame žiadne ďalšie metodické zmeny. Pozitívny vývoj vnímame aj z mesačnej štatistiky vývoja zamestnanosti vo vybraných sektoroch, kde je vývoj už niekoľko mesiacov po sebe mierne pozitívny.

obr.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-evidovanej-miere-nezamestnanosti-nezamestnanost-po-3-rokoch-pod-13/