1. Blog
  2. /
  3. Investičný komentár
  4. /
  5. Poznáme víťazov aj porazených roka 2021

Poznáme víťazov aj porazených roka 2021

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 10.01.2022 | 3 min. čítania

Vyvoj akciovych trhov za rok 2021

Po búrlivom roku 2020 zavládol v uplynulom roku na finančných trhoch pokoj a pozitívna nálada. Akciovým trhom sa darilo, akcie rástli po celom svete.

Hlavne v prvej polovici roka 2021 žili finančné trhy témou prudkého oživenia ekonomík po prekonaní najhorších fáz pandémie koronavírusu. Boli sme svedkami globálnych silných rastov ekonomík a takisto rekordného rastu ziskov firiem v USA aj Európe, čo pomáhalo akciovým trhom. 

Hlavný americký akciový index S&P 500 má za sebou vynikajúci rok. Zhodnotil sa o 28,7 % a počas uplynulého roka vylepšil svoje historické maximum neuveriteľných 70-krát. Z pohľadu dosiahnutia rekordných úrovní sa uplynulý rok zaradil na druhé miesto historického rebríčka, lepší bol iba rok 1995, ktorý zaznamenal 77 nových rekordných úrovní. 

Vývoj akciového indexu S&P 500 v roku 2021

Vývoj akciového indexu SP500 v roku 2021 

 Zdroj: https://www.cnbc.com/quotes/.SPX?qsearchterm=s&p, dňa 31. 12. 2021

Víťazi a porazení

Akciové trhy investorov potešili. Hlavné americké akciové indexy zaznamenali tretí pozitívny rok za sebou, zhodnotili sa od 21 % (Dow Jones Industrial Average) do 28,7 % (S&P 500). Európske akcie sa nedali zahanbiť. Akciový index Eurostoxx 600 v uplynulom roku vzrástol o 25,8 %, pričom tým zaznamenal druhé najlepšie zhodnotenie od roku 2009. Menej sa darilo japonským či čínskym akciám. Index Shanghai Composite sa zhodnotil o 7 %, Nikkei 225 o 6,6 %.

Monetárne politiky centrálnych bánk

Rok 2021 sa niesol v znamení prehodnocovania očakávaní, kedy začnú centrálne banky sprísňovať uvoľnenú monetárnu politiku. Pokým v roku 2020 sa toto zdalo veľmi vzdialené, rok 2021 ukázal, že je to oveľa bližšie. Niektoré centrálne banky začali znižovať tempo kvantitatívneho uvoľňovania (EÚ, USA), niektoré naznačili, že zvyšovanie sadzieb je blízko (USA) a niektoré dokonca začali zvyšovať sadzby (ČR, Poľsko, Maďarsko, v závere roka aj Veľká Británia).

Vysoká inflácia

Postcovid ekonomické oživenie prinieslo aj niečo, čo sme tu už dlho nemali. Inflácia sa stala jedným z kľúčových slov roka 2021. Prudký rast inflácie bol spôsobený predchádzajúcim utlmeným dopytom, odloženou spotrebou a predovšetkým problémami na strane dodávateľských reťazcov, čo spôsobilo nesúlad dopytu a ponuky a tým aj rast cien. Rétorika centrálnych bánk prevažne smerovala k označovaniu vysokej inflácie za „dočasnú“.

Aký bude rok 2022?

Ovplyvní to niekoľko tém. 

Zásadným faktorom bude skutočnosť, či omikron (alebo prípadné ďalšie varianty) bude znamenať už dlho očakávaný koniec pandémie, alebo príde horší variant, ktorý celú epidémiu natiahne o ďalší rok a svet bude zase striedavo otvárať a zatvárať ekonomiky, čo by malo negatívny dopad na rast  hrubého domáceho produktu (a tým aj rast ziskov firiem) v budúcom roku.

Potvrdí sa, že nárast inflácie je iba dočasný, alebo sme vstúpili do nového obdobia vysokej inflácie? Rozuzlenie tejto otázky bude mať zásadný dopad na väčšinu tried aktív.

Ako každý rok, treba určite pridať nejaké prekvapenie, tému, ktorá sa neočakávala, ale vyskytne sa a zohrá dôležitú úlohu na finančných trhoch minimálne na určitý čas. Takáto skutočnosť sa dopredu nedá predpovedať, empíria však ukazuje, že takéto udalosti sa vyskytujú celkom pravidelne.

Americké akciové trhy vstúpili do nového roku negatívne. Technologický index Nasdaq zaznamenal za uplynulý týždeň pokles o 4,5 %, čo znamenalo najhorší týždeň od februára 2021. Technologické akcie negatívne reagovali na nárast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch. S&P 500 v uplynulom týždni poklesol o 1,8 %, najlepšie sa držal Dow Jones Industrial Average s poklesom 0,3 %. 

Recept na úspešné investovanie v roku 2022 

Nikto na svete nedokáže predpovedať budúcnosť, pre úspech pri investovaní je skôr dôležité reagovať na to, čo sa deje a dodržiavať základné investičné princípy.

Rozkladanie investície na viacero častí, investovanie do fondov zodpovedajúcich profilu klienta, pravidelné investovanie, emócie pod kontrolou, neukončovanie investície v poklese, to sú pravidlá, ktoré každému investorovi pomôžu zvládnuť aj rok 2022, akokoľvek nepredvídateľný bude.

Nemožno zabúdať na využívanie poklesov. Kto investoval napríklad v poklesoch v marci 2020, môže sa aktuálne tešiť z mimoriadnych výnosov. Napríklad Globálny akciový fondTB vzrástol zo svojho marcového dna (23. 3. 2020)  ku koncu roku 2021 o 82,9 % (40,5 % p. a.), Premium StrategicTB o 38,2 % (20 % p. a.). Príležitosti budú aj v tomto roku a budú priať pripraveným.

Inflačné tlaky po celom svete silnejú a znižujú reálnu hodnotu peňazí uložených na bežných vkladových produktoch. Liekom na infláciu môže byť investovanie. Každému, kto chce pomôcť svojim peniazom rásť a zároveň zvládnuť správanie finančných trhov, dávame do pozornosti našu Investičnú sedmičkuTB.

Tip pre vás:

Vďaka novým Fondom pre modrú planétuTB môžete zhodnotiť vaše peniaze aj urobiť veľa dobrého. Takýmto investovaním sa totiž podieľate na podnikaní firiem, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k lepšej kvalite života nás všetkých. Prečítajte si viac o Fondoch pre modrú planétuTB.

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/pozname-vitazov-aj-porazenych-roka-2021/