1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. V 1. kole otvorenej výzvy na boj proti koronavírusu podporí Nadácia Tatra banky organizácie v celkovej hodnote 170 000 EUR

V 1. kole otvorenej výzvy na boj proti koronavírusu podporí Nadácia Tatra banky organizácie v celkovej hodnote 170 000 EUR

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 25.03.2020 | 2 min. čítania

V 1. kole otvorenej výzvy na boj proti koronavírusu podporí Nadácia Tatra banky organizácie v celkovej hodnote 170 000 EUR

Správna rada rozhodla o podpore vybraných projektov prihlásených do otvorenej výzvy, zamerala na tie najurgentnejšie prípady.

Žiaľ, nie je možné podporiť všetky žiadosti a v plnej miere. Pri svojom rozhodovaní sa Správna rada Nadácie Tatra banky zamerala na tie najurgentnejšie prípady.

Do 1. kola výzvy sa za jeden týždeň zapojilo vysoké množstvo subjektov.

  • Celkový počet prihlásených projektov: 300
  • Celková suma, o ktorú prihlásení požiadali: 1 021 956 EUR
  • Celkový počet podporených projektov: 110
  • Celková suma, o ktorú podporené projekty požiadali: 611 691 EUR

Vybrané organizácie podporíme celkovou sumou 170 000 EUR.

O podporu požiadalo 58 zdravotníckych organizácií verejných aj súkromných, 118 verejných sociálnych zariadení a 124 súkromných sociálnych zariadení. Na základe aktuálnej situácie sa Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodla zmeniť pôvodne 3 vypísané kolá výzvy (3x po 100 000 EUR) na 2 kolá.

V 1. kole bude uvoľnených 170 000 EUR, pre 2. kolo zostalo 130 000 EUR. Zvyšných 200 000 bolo vyčlenených na projekt s vysokou urgenciou.

Podmienky pre ďalšie kolo budú zverejnené na web stránke www.nadaciatatrabanky.sk začiatkom budúceho týždňa, najneskôr 1.4. 2020. Podmienky 2. kola budú prispôsobené vývoju aktuálnej situácie.

Všetci žiadatelia budú o výsledku 1. kola v najbližších dňoch informovaní prostredníctvom emailu. Hneď ako budú uzatvorené všetky administratívne náležitosti bude zoznam poberateľov prostriedkov z otvorenej výzvy zverejnený na stránke Nadácie Tatra banky.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík, hovorca

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/boj-proti-koronavirusu-podpori-nadacia-tatra-banky-1-kolo-vyzvy/