1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Nadácia Tatra banky poskytne na boj s koronavírusom 500 000 EUR

Nadácia Tatra banky poskytne na boj s koronavírusom 500 000 EUR

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 13.03.2020 | 3 min. čítania

Nadácia Tatra banky poskytne na boj s koronavírusom 500 000 EUR

Nadácia Tatra banky otvorila výzvu inštitúciám na jednoduché predkladanie žiadostí o finančnú pomoc v boji s koronavírusom. Na zdravotnú pomoc v boji s koronavírusom je vyčlenených 500 000 EUR, viac na www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky sa rozhodla rozdeliť 500 000 EUR na boj s koronavírusom. Počas 3 týždňov rozdelíme v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 EUR (dohromady 300 000 EUR). Ďalších 200 000 EUR sme vyčlenili sa iný projekt s vysokou urgenciou. Práve sme vypísali výzvu na predkladanie návrhov v 1. týždni. Žiadosti o pomoc je možné posielať on line cez www.nadaciatatrabanky.sk od 13. marca 2020 do piatku 20. marca 2020, vrátane. Následne Správna rada Nadácie Tatra banky v urýchlenom konaní rozhodne, ktoré zariadenia podporí a poskytne im finančnú pomoc.

„Uvedomujeme si výnimočnú situáciu súvisiacu so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo svete, v Európe a žiaľ už aj v našej krajine. Práve toto je chvíľa, kedy si musí naša spoločnosť pomôcť, kedy musíme a chceme byť solidárni s tými, ktorým chýbajú finančné prostriedky na ochranu zdravia a záchranu života. Uvedomujeme si, že len rýchla pomoc má v tomto prípade zmysel a ozajstnú hodnotu,“ povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Cieľ programu:

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:

 • účinne čeliť vírusovej nákaze COVID 19
 • poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc
 • zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy

Zapojiť sa môžu verejné aj súkromné zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky a rovnako aj verejné a súkromné inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Účel poskytnutia prostriedkov:

Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov

 • priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom
  • hygienické pomôcky
  • ochranné prostriedky
  • iné
 • priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia COVID 19 
  • testery
  • navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
  • špeciálne ochranné prostriedky
  • iné
 • priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírom
 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • špeciálne zdravotnícke vybavenie
 • iné
 • priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírom od zdravej populácie
  • špeciálny zdravotnícky materiál
  • prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení
  • iné
Kontakt pre doplňujúce informácie: Boris Fojtík, hovorca, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846 / Eva Šinková, Manager Nadácie Tatra banky, eva_sinkova@tatrabanka.sk, 0903 789 840
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/nadacia-tatra-banky-poskytne-boj-koronavirusom-500-000-eur/