1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky

Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky

| 21.03.2018

Novým prezidentom Business Leaders Forum sa stal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Michal Liday„Každú firmu robia výnimočnou jej zamestnanci, od ktorých závisí, či bude úspešná. Mojou osobnou víziou pre Business Leaders Forum na nasledujúce dva roky je práve preto osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, vzdelávanie a inovácie. Tieto témy vnímam ako silno prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce s veľkým dopadom na spoločnosť, v ktorej žijeme. Zároveň ide o témy, ktoré intenzívne prežívame aj u nás v Tatra banke a hľadáme stále nové možnosti, ako ich posilňovať,“ hovorí o svojej osobnej vízii Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

„Prepojenie týchto oblastí vnímam ako dôležité aj z pohľadu nutnosti vytvárať na Slovensku také prostredie, ktoré bude obohacovať pracovné pozície o kreativitu a pridanú hodnotu, aby ľudia necítili potrebu odísť do zahraničia, a prípadne mať ambíciu vytvoriť také prostredie, kam sa ľudia, ktorí odišli za vzdelaním do zahraničia, budú s hrdosťou vracať,“ dodáva Michal Liday.

O Business Leaders Forum
Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Združenie vzniklo v roku 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. V súčasnosti má 39 členov.
Členovia združenia sa pravidelne stretávajú, skúsenosti a príklady najlepšej praxe na konkrétne témy si vymieňajú aj počas špecializovaných workshopov a seminárov. Pod hlavičkou BLF sa pravidelne v novembri koná najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej a východnej Európe, CEE CSR Summit.

V roku 2018 sa združenie bude venovať témam: kvalita vzdelávania, podpora inovačnej kultúry vo firmách, boj proti korupcii, zvyšovanie angažovanosti zamestnancov a presadzovanie diverzity na pracovisku. Naďalej budeme pokračovať vo vymieňaní si skúseností a príkladov dobrej praxe a tiež spolupracovať s vládou na vytváraní prostredia priateľského k zodpovedným podnikateľom.

O Nadácii Pontis        
Prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. S firmami spolupracuje pri tvorbe ich filantropickej stratégie. Dlhodobo sa snaží o vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením a prekonávanie chudoby. Cez program Generácia 3.0. podporuje pozitívne inovácie v systéme vzdelávania. Firmy inšpiruje k zodpovednému podnikaniu, aby mali lepší prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite, životnému prostrediu a podnikali poctivo. Zodpovedné firmy prepája v združení Business Leaders Forum. Ocenením Via Bona Slovakia vyzdvihuje tie najinšpiratívnejšie firmy v zodpovednom podnikaní. Vo Fonde pre transparentné Slovensko prepája firmy, ktoré chcú na Slovensku vytvárať férové podnikateľské prostredie. Firemné dobrovoľníctvo rozvíja vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe, Nášmu Mestu.

Kontakt pre Médiá: 
Zuzana Žiaranová,
hovorkyňa Tatra banky
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk
02/5919 1557, 0903 641 846


Simona Fiabáne
Senior PR manažérka Nadácie Pontis
simona.fiabane@nadaciapontis.sk 
02/710 8113, 0903 619 549

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/novym-prezidentom-business-leaders-forum-stal-michal-liday-generalny-riaditel-tatra-banky/