1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Prechádzka centrom Bratislavy bude zážitok, náhodných divákov vtiahne svetelná hra Ašota Haasa

Prechádzka centrom Bratislavy bude zážitok, náhodných divákov vtiahne svetelná hra Ašota Haasa

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 27.04.2021 | 3 min. čítania

Prechádzka centrom Bratislavy bude zážitok, náhodných divákov vtiahne svetelná hra Ašota Haasa

Novú časť bratislavského centra, ktorá vyrástla v bývalej priemyselnej zóne Mlynských nív, obohatilo umelecké dielo CROPS renomovaného umelca Ašota Haasa. Tatra banka týmto počinom nadväzuje na svoju iniciatívu prinášať spoločnosti hodnoty, ktoré tu ostanú aj pre budúce generácie. 

Už v predvianočnom období zakúpila banka do zbierky Slovenskej národnej galérie dielo významného slovenského konceptuálneho umelca Romana Ondaka Time Capsule. Tentokrát sa rozhodla podporiť vznik site-specific inštalácie CROPS umelca Ašota Haasa, ktorá je zasadená do verejného priestranstva. Vyrástla ako organická súčasť zelených plôch rezidenčného projektu SKY PARK spoločnosti Penta Real Estate a situovaná je v blízkosti revitalizovanej historickej budovy na Továrenskej ulici, v ktorej má svoje obchodné zastúpenie Tatra banka. 

„Neoddeliteľnou súčasťou sveta tak, ako ho vidíme my v Tatra banke, je umenie. Chceme vnášať úsmev a krásu do všedného života a vytvárať vzťah medzi ľuďmi a umením. Je pre nás dôležité, aby umenie bolo súčasťou verejného priestoru a čo najviac ľudí malo možnosť zažiť s ním osobný kontakt. Veríme, že aj demokratizácia tvorivého úsilia je cesta, ako môžeme meniť svet k lepšiemu,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky. 

„Našim cieľom v Penta Real Estate nie je len tvoriť priestory na bývanie alebo prácu, ale aj prinášať kvalitné verejné priestory prístupné všetkým obyvateľom. Sme veľmi radi, že náš dlhodobý partner Tatra banka sa do tohto procesu zapojil a priniesol do lokality moderné umenie od špičkového umelca, ktoré vynikajúcim spôsobom dopĺňa kvalitu urbánneho parku v lokalite projektu Sky Park. Vzťah národa k architektúre a umeniu je do istej miery aj obrazom jeho vlastnej vyspelosti a veríme, že takýmito krokmi sa podarí zvýšiť povedomie o týchto prvkoch kultúry,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Ašot Haas_foto Aleš Vojtášek

Ašot Haas (*1981, Moskva) 

Patrí k jedným z najúspešnejších autorov svojej generácie, ktorá stavia svoj výtvarný program na geometricko-konštruktivistických princípoch. Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a jeho premenami, ktoré realizuje súbežne vo viacerých výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart. Základ jeho vizuálnych priestorových úvah tvorí skúmanie ľudských poznatkov zo sféry teórií o fungovaní sveta, ktoré následne pretvára do jemu blízkej vizuálnej podoby s využitím nových technológií 21. storočia. Na realitu často nazerá v kontraste k bežnému vnímaniu diváka. V zvolenom strohom jazyku geometrie nachádza nové výrazové možnosti, priestorové hry foriem, ktoré pôsobia na publikum podmaňujúco.

Pre jeho tvorbu je charakteristická snaha o maximálnu elimináciu detailov, ktoré nepatria k danému vizuálu, pričom ťažiskom je samotná interakcia publika s dielom. Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je nositeľom prestížneho ocenenia Cena Galérie NOVA: Sklo 2007 a víťazom medzinárodného filmového festivalu IFF Bratislava 2006 v kategórii krátkometrážna tvorba za film "MOTHER WIT". Svoje diela prezentoval na početných slovenských a zahraničných exhibíciách. Žije a tvorí v Bratislave.

O diele

Veľkorozmerná site-specific inštalácia CROPS je inšpirovaná prírodnými motívmi, plodmi rastlín a stromov. Umelec vytvoril geometricky objekt, ktorý je otvorený pre spoluprácu a hru s divákom. Ako vizuálna, tak aj myšlienková povaha diela je výrazne dotvorená špecifickou lokalizáciou priestoru a jeho architektonickým charakterom. Nadväzuje na okolité objekty v perspektíve a tak sa prihovára publiku vždy novým spôsobom, novou kompozíciou, a to v závislosti od miesta a uhlu pohľadu. Haas znásobuje vizuálny dojem animáciou svetla, ktorá unikátne kompletizuje minimalistické prevedenie inštalácie.

Ašot Haas_inštalácia

Dielo bolo realizované pomocou 3D printu a materiálu, ktorý je odolný voči vysokým zmenám teplôt, ktoré sa môžu v rámci strednej Európy meniť v rozpätí viac ako 50 stupňov. Samotné svietenie animácií zabezpečuje technológia LED RGB v kombinácii s bluetooth ovládačmi a udržiavaním spoločného času, aby všetky objekty mohli neustále medzi sebou komunikovať. Dielo takto môže reagovať napríklad na zmenu počasia či teploty, prípadne zmenu svetla. Takisto umožňuje pripojenie na diaľku konkrétnym divákom, ktorí si môžu zvoliť niektorú z preddefinovaných animácií či vytvoriť vlastnú.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846
Nadežda Palušová, PR manažérka, press@tatrabanka.sk, 0911 783 560

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/prechadzka-centrom-bratislavy-bude-zazitok-nahodnych-divakov-vtiahne-svetelna-hra-asota-haasa/