1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Private banking podporuje zmysluplné investovanie

Private banking podporuje zmysluplné investovanie

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 05.08.2020 | 2 min. čítania

Private banking podporuje zmysluplné investovanie

Ako sa správa firma, do ktorej investujem svoje peniaze? Túto otázku si položí čoraz viac investorov, ktorí chcú dosahovať atraktívny výnos, ale nie na úkor životného prostredia alebo v rozpore so svojim hodnotovým nastavením. Odpoveďou sú udržateľné fondy.

Udržateľné fondy Raiffeisen Capital Management investujú len v krajinách a spoločnostiach, ktoré spĺňajú prísne finančné kritériá a kritériá udržateľnosti. Ako prvé sú vylúčené krajiny s trestom smrti či detskou prácou. Ďalej nasleduje hodnotenie udržateľnosti, ktorého výsledkom je tzv. skóre ESG:

  • Písmenom E je označované životné prostredie (z anglického environment), teda kritériá, ako sú množstvo emisií CO2, recyklácia, spotreba vody a energie.
  • Písmenom S je označovaný sociálny aspekt (z anglického social affairs/society). To znamená pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv či bezpečnosť výrobkov.
  • Posledné písmeno G (z anglického corporate governance) označuje riadenie spoločnosti, pričom tu môžeme zaradiť nezávislosť od kontrolných orgánov či spravodlivý odmeňovací systém. Hodnotí sa, či sa spoločnosť nespráva korupčne a či podniká poctivo.

Spoločensky zodpovedné spoločnosti oproti bežným firmám produkujú až o 43 % menej emisií, o 91 % menej odpadu a majú o 78 % menšiu spotrebu vody a stáva sa v nich o 14 % menej pracovných úrazov.

„Ignorovaním ESG kritérií sa spoločnosť pripravuje o potenciálnych klientov, partnerov a talentovaných zamestnancov, čo ma negatívny vplyv aj na jej ziskovosť. Týmto stráca na atraktívnosti aj v očiach investorov,“ uvádza Marek Neckár, riaditeľ privátneho bankovníctva Tatra banky.

Pri investovaní do týchto spoločností sa návratnosť investícií v pomere k riziku zvyšuje.

„Podľa údajov Morningstar až 62 % akciových fondov zameraných na dodržiavanie kritérií ESG prekonalo počas posledných mesiacov svojou výkonnosťou MSCI World Index. Negatívny dopad krízy spôsobenej COVID 19 bol v prípade uvedených spoločností menší. Tieto spoločnosti fungujú efektívnejšie a ich riadenie je lepšie, vysvetľuje Neckár.

Nová produktová línia udržateľných fondov, ktorú ponúka pre svojich klientov privátne bankovníctvo Tatra banky, zahŕňa zmiešané aj akciové fondy. Zároveň dáva klientom možnosť vybrať si fond v závislosti od ich individuálnych plánov a ochoty riskovať.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/private-banking-tatra-banky-podporuje-zmysluplne-investovanie/