Riadený vklad TB so zhodnotením takmer 14 % za 4 roky

| 08.11.2013

Klienti Tatra banky, ktorí využili ponuku Riadeného vkladuTB, získali v týchto dňoch zaujímavé zhodnotenie vo výške 13,99 % za 4 roky. Ročne tak zhodnotili svoje úspory o viac ako 3,32 %.

Riadený vkladTB z ponuky štruktúrovaných vkladov v Tatra banke garantoval klientom základný úrok a možnosť získať dodatočný bonusový výnos vďaka unikátnemu aktívnemu riadeniu.

Za obdobie od 1. novembra 2009 do 31. októbra 2013 vyplatil klientom Riadený vkladTB na garantovanom základnom úroku celkovo 5,20 % a bonusovom úroku celkovo 8,79 % z istiny vkladu. Celkovo tak priniesol klientom zhodnotenie vo výške 13,99 %.

Štruktúrované vklady v Tatra banke ponúkajú možnosť vyššieho zhodnotenia ako bežné vkladové produkty. Predstavujú termínovaný vkladový účet s pohyblivým úrokovým výnosom, ktorý spája výhody klasického termínovaného vkladu s investičnou príležitosťou. Vďaka tomu môžu klienti získať dodatočný bonusový úrok. Štruktúrované vklady sú v ponuke v limitovaných časových obdobiach v pobočkách Tatra banky.

Upozornenie marketingového oznámenia:
Bonusový úrok z vkladu pri štruktúrovaných vkladoch v Tatra banke vyplýva z vnoreného finančného nástroja (derivátu), ktorého popis, vrátane rizík s ním spojených, je obsiahnutý v osobitnom dokumente, ktorý býva k dispozícii v pobočkách Tatra banky a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.

 


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/riadeny-vklad-tb-so-zhodnotenim-takmer-14-za-4-roky/