Tatra banka s najväčším počtom produktov v private bankingu

| 07.02.2013

Medzinárodný mesačník Euromoney udeľoval ceny za najlepší Private Banking. V rámci
regionálnych ocenení udeľovaných za jednotlivé krajiny, sa najlepšie na Slovensku v nasledujúcich
kategóriách umiestnil private banking Tatra banky:

- Súkromie a bezpečnosť (privacy and security)
- Rozsah investičných produktov (range of investment products)
- Najlepšie služby pre privátnych klientov s majetkom od 10 - 30 mil. USD (High net worth II)

Tatra banka ponúka svojim klientom viac ako 3 800 investičných produktov. Ako prvá banka na
Slovensku ponúkla ešte v roku 2009 obchodovanie s investičným zlatom bez sprostredkovateľa.
Od tohto momentu private banking Tatra banky predal investičné zlato v hodnote viac ako 100 mil.
USD. Rekordným bol rok 2011, keď predaj investičného zlata presiahol sumu 42 mil. USD.

Medzi ďalšie produktové inovácie patrí služba Wealth managementTB (efektívny systém
starostlivosti o finančný majetok), Art consulting (odborné konzultácie v umeleckej oblasti) vrátane
aplikácie Art ConsultingTB pre iPad a iPod s funkcionalitou Live náhľad, bezpečnostné schránky
(prenájom samoobslužnej bezpečnostnej schránky v nadštandardne zabezpečených priestoroch
banky s prístupom 24 hodín denne, 7 dní v týždni).

Postavenie inovačného lídra sme potvrdili aj začiatkom tohto roka, keď sme ako jediná banka na
Slovensku priniesli svojim privátnym klientom unikátnu príležitosť vstupu na akciový trh
prostredníctvom investičných certifikátov s využitím tzv. „Best Entry" princípu.

„Veľmi si vážime ocenenie od Euromoney, ktoré reflektuje, že naše vysoké nasadenie v snahe
prinášať nové produkty nie je márne. V čase, keď nie je situácia na finančných trhoch príliš
pozitívna, majú zaujímavé investičné riešenia doslova cenu zlata," vyjadrila sa pri tejto príležitosti
Katarína Boledovičová, riaditeľka private bankingu Tatra banky.

V súčasnosti má privátne bankovníctvo Tatra banky viac ako 3 500 klientov a výška klientskych
aktív v jeho správe sa pohybuje okolo 1,6 mld. €. Aby sa klient stal privátnym klientom Tatra
banky, musí jeho majetok dosahovať 400 tisíc eur.

Kontakt:
Marína Smolková
Hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-najvacsim-poctom-produktov-private-bankingu/