Úvery pre malé a stredné podniky za výhodnejších podmienok

| 31.07.2013

Vďaka spolupráci s Európskym investičným fondom a Slovenským záručným a rozvojovým fondom si môžu malí a strední podnikatelia požiadať v Tatra banke o výhodnejšie úvery v celkovej výške až 60 mil. eur.

Tatra banka podpísala 28. marca 2013 zmluvu s Európskym investičným fondom (EIF) a Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF) v rámci Iniciatívy JEREMIE. Vďaka poskytnutiu záruky od EIF a SZRF môžu malí a strední podnikatelia získať v období od júla 2013 do júna 2015 úvery v celkovej výške až 60 mil. € pri nižšej úrokovej sadzbe a nižšej potrebe zabezpečenia úveru.

Nové úvery v rámci Iniciatívy JEREMIE sú určené pre malých a stredných podnikateľov:

  • so sídlom na Slovensku, 
  • s počtom zamestnancov do 250, 
  • ročným obratom do 50 mil. €, 
  • s bilančnou sumou do 43 mil. €,
  • financovaná investícia musí byť lokalizovaná na Slovensku avšak mimo okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok,
  • maximálna výška úveru je 1,2 mil. € so splatnosťou až do 10 rokov.

Projekt je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Aj v tomto roku Tatra banka pokračuje v nastavenom trende podporiť segment malých firemných klientov a v snahe byť bližšie ku klientovi prostredníctvom širokej siete pobočiek a špecialistov v oblasti firemného bankovníctva, business poradcov.

V oblasti produktov pre malé a stredné podniky prináša Tatra banka riešenia šité na mieru, ktoré napĺňajú ich potreby pri štarte alebo rozvoji ich podnikania. Naďalej pokračuje v zjednodušovaní prístupu klientov k úveru, napríklad znížením počtu podkladov potrebných na žiadosti o úver.

Tak ako v iných segmentoch, aj v segmente veľkých firemných klientov je pre banku prioritou predovšetkým zabezpečenie ďalšieho rastu obchodu s koncentráciou na zdravý rast úverového portfólia a predaj ostatných korporátnych produktov podľa potrieb klientov.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Smolková
Hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/uvery-male-stredne-podniky-za-vyhodnejsich-podmienok/