Pomoc podnikateľom Pomoc podnikateľom
 1. Business

Pomoc firmám a podnikateľom

Rozumieme ťažkej situácii, do ktorej sa dostali mnohí podnikatelia kvôli koronavírusu. Preto sme sa rozhodli pomôcť.

Podnikateľské účty

Celý rok bez poplatkov pre novú firmu

 • Ak si otvoríte podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB, Tatra BusinessTB Premium alebo Tatra CorporateTB do jedného roka od vzniku spoločnosti, automaticky získavate 100 % zľavu z poplatku za účet s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.

  Naštartujte svoje podnikanie efektívne – radi vás v tom podporíme!

Vďaka Živnostenskému účtuTB môžete:

 • získať jednoduchý a rýchly prehľad o zostatkoch a pohyboch,
 • neobmedzene bez poplatku vyberať z bankomatov Tatra banky mobilom cez mobilnú aplikáciu Tatra banka,
 • mať vedenie účtu bez poplatku,
 • získať výhody programu Visa Benefit. 

Živnostenský účetTB pre každého živnostníka a slobodné povolanie je na prvých 12 mesiacov zadarmo bez podmienok, následne stačí bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 EUR mesačne. 

Podnikateľské úvery

Aj v tejto neľahkej situácii sme s našimi klientmi v pravidelnom kontakte, nezmenili sme pravidlá prolongácie kontokorentných úverov a ich požiadavky na nové financovanie individuálne posudzujeme tak, aby sme im v maximálnej možnej miere pomohli v tejto mimoriadnej situácii.

Odpustenie nákladov spojených s vymáhaním

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli neúčtovať náklady spojené s vymáhaním pre omeškania na úveroch, kreditných kartách a účtoch, ktoré sú do 30 dní.

Odpustenie nákladov spojených s vymáhaním

Klienti banky majú možnosť podať žiadosť o financovanie so zárukou.

Klientom, ktorých podnikanie bolo preukázateľne zasiahnuté v období pandémie COVID-19, ponúkame možnosť podať žiadosť o úver so štátnou zárukou so zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo veľkej garančnej schéme.

Pre klientov, ktorí zaznamenali len mierny pokles príjmov z podnikania, máme k dispozícií podnikateľský úver so zárukou Európskeho investičného fondu do 25 000 EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 3,9 % p. a.

Business poradcovia

Naši Business poradcovia sú tu stále pre vás a vaše podnikanie.

Informujte sa u nich:

 • o aktuálnych novinkách súvisiacich s mimoriadnou situáciou,
 • ohľadom nového financovania i prolongácie kontokorentných úverov,
 • ako požiadať o odklad splátok,
 • ako vaši zákazníci môžu platiť bezpečne prostredníctvom našich POS terminálov alebo e-commerce riešení pri e-shopoch.

Kontakt na vášho Business poradcu nájdete v Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácii Tatra banka v záložke Kontakty.

Business poradcovia

Ak Business poradcu nemáte, kontaktujte nás cez zákaznícke centrum DIALOG Live na tel. čísle *1100.

Odklad splátok úverových produktov pre malých zamestnávateľov a podnikateľov – fyzické osoby

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná a preto reagujeme na prijatie zákona o odklade splácania podnikateľských úverov.

Podľa nového zákona č. 67/2020 Z.z. upravujúceho opatrenia v oblasti odkladu splátok súvisiaceho s obdobím pandémie účinného od 09. 04. 2020, môže o odklad v maximálnej dĺžke 9 mesiacov, požiadať malý zamestnávateľ alebo podnikateľ – fyzická osoba*.

Ak ako náš klient očakávate v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom ťažkosti so splácaním úverov, môžete prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o odklad splácania vášho podnikateľského úveru.

V tejto neprehľadnej situácii vám chceme poskytnúť všetky informácie, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie.
Zákon má chrániť tých, ktorí počas pandémie najviac utrpeli. Ako nášmu klientovi, vám však odporúčame, aby ste odklad zvážili a vyhli sa tak navýšeniu úrokov. Zákon totiž stanovuje, že váš úver sa aj počas odkladu splátok úročí. To znamená, že sa navýši o úroky za obdobie odkladu.

Podanie žiadosti o odklad

Každému z našich klientov chceme čo najviac zjednodušiť vypĺňanie a odosielanie žiadostí o odklad splácania. Neváhajte preto telefonicky kontaktovať svojho vzťahového manažéra, ktorý s vami prejde proces podania žiadosti bez nutnosti osobnej návštevy.

Ak vzťahového manažéra nemáte, kontaktujte nás cez DIALOG Live na *1100 (tel. č. 0800 00 1100) alebo požiadajte o odklad prostredníctvom vyplneného formulára e-mailom na adresu business@tatrabanka.sk (emailová adresa je platná iba pre právnické osoby a podnikateľov) z kontaktného e-mailu, ktorý ste poskytli banke.

O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie. Znamená to, že si rozhodnutie môžete dôkladne premyslieť a o odklad požiadať až, keď si to vaša finančná situácia nevyhnutne vyžiada.

Banka má právo neposkytnúť odklad klientovi:

 • je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
 • bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere klienta,
 • bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
 • žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 • žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3. zákona č.67/2020 Z.z.

*Cieľom návrhu zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „malý zamestnávateľ“).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Text s významom pre EHP

Príručka pre používateľov k definícii MSP

Vzor žiadosti odkladu splátok úverových produktov – malých zamestnávateľov a podnikateľov - fyzické osoby

Banka za odklad splátok neúčtuje žiadny poplatok ani sa nemení úroková sadzba na úvere. 

Najčastejšie kladené otázky

--- WJdocId-42626 ---

Digitálny trhTB

Objavte nové príležitosti na rozšírenie vášho podnikania.

Aktuálna situácia ešte viac poukázala na to, že byť digitálnym je skutočne dôležité. Aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení zákazníci naďalej využívajú v zvýšenej miere nákupy z domu a online objednávanie služieb. Sprístupnite svoje služby a produkty online prostredníctvom nami overených partnerov a buďte pripravení na akúkoľvek situáciu.

Našim klientom radi odporučíme vaše služby poskytované cez nasledujúcich partnerov:

Vytvorte si kampaň na blyss.co

Oslovujete zákazníkov vo vašej blízkosti?

Už nemusíte rozmýšľať nad vlastným e-shopom. Zdieľajte svoju ponuku cez platformu blyss.co a oslovte publikum vo svojom okolí. Blyss.co poskytuje registráciu zadarmo a váš tovar či služby sa vďaka efektívnej kampani dostanú k správnym zákazníkom cez tzv. geofencing.
 

Vytvorte si kampaň na blyss.co

Stále nie ste online?

Posuňte svoju ponuku produktov a služieb do online priestoru. Začnite rýchlo a jednoducho predávať cez nakupene.online a zákazníci z vášho okolia si vás nájdu sami. Nakupene.online je určené pre malých a stredných podnikateľov a úplne zadarmo. Zaregistrujte sa na nakupene.online a začnite predávať už o 10 minút.

Začnite predávať online na Nakúpené

Vyrábate oblečenie, doplnky do bytu, šperky, potraviny, kozmetiku?

Až 500 000 ľudí mesačne chce na SAShE.sk kúpiť niečo originálne. Ponúknite svoje výrobky a sashe.sk sa postará o odbyt. Odpromuje vaše výrobky zadarmo na sociálnych sieťach a nájde správnych kupujúcich. Registrácia je zdarma, neplatíte ani žiadne mesačné poplatky.

Predstavte svoju prácu na SAShE.sk

Zaregistrujte svoje služby na wilio.com

Poskytujete službu alebo sa venujete remeslu?

Zaregistrujte sa a wilio.sk vám bude posielať aktuálne dopyty od zákazníkov a vy sami sa rozhodnete, ktorých oslovíte s ponukou vašich služieb. Wilio je obľúbený portál služieb, ktorý už sprostredkoval 50 tisíc projektov. Zaregistrujte sa zadarmo a vyberte si projekty, ktoré vás zaujímajú.

Zaregistrujte svoje služby na wilio.sk

Pridajte svoju reštauráciu na bistro.sk

Máte reštauráciu alebo bistro kdekoľvek na Slovensku?

Zaregistrujte vašu reštauráciu na Bistro.sk, najväčšiu online donášku jedla na Slovensku. Získate objednávky navyše a nových spokojných zákazníkov. Ako bonus dostanete od Bistra promo na prvé dva týždne zdarma. Ak nemáte vlastných kuriérov, Bistro.sk vám ponúka doplnkovú službu Bistro KURIÉR.

Pridajte svoju reštauráciu na bistro.sk

Máte reštauráciu či bistro v Bratislave?

Chcete, aby si na vašom menu pochutili aj ostatní? Wolt.sk zabezpečí rozvoz vašej stravy k zákazníkom. Zároveň pomôže tisíckam ľudí objaviť vašu reštauráciu a vašim stálym hosťom prináša extra možnosť, ako si od vás objednávať častejšie.
*Ponuka platí pre mesto Bratislava.

Doručte svoje jedlo klientom cez Wolt

Zdroj cenných informácií, vrátane špeciálnych výhod pre podnikateľov od renomovaných firiem:

Nájdite pomoc na digitalnedoma.sk

Využívate online pomoc?

Spojte sa s novými partnermi, ktorí vám môžu pomôcť v podnikaní cez portál digitalnedoma.sk. Po registrácii môžete tiež získať exkluzívne zľavy alebo balíky služieb zdarma od nadnárodných firiem. Na platforme tiež nájdete množstvo užitočných rád a návodov. Pomôcť vám môžu napríklad editovateľné žiadosti, za ktorých vytvorenie by ste inak zaplatili.

Nájdite pomoc na digitalnedoma.sk

 

*Banka poskytuje sprostredkovane všetky informácie o tretích osobách a nimi poskytovaných službách v dobrej viere v ich správnosť a pravdivosť. Banka však žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie týchto tretích osôb a negarantuje poskytovanie služieb týmito tretími osobami, ani kvalitu tohto poskytovania či kvalitu samotnej služby.

Microsoft Teams na 6 mesiacov zadarmo

Ostaňte v spojení so svojimi zamestnancami, kolegami, obchodnými partnermi i zákazníkmi, Microsoft Teams je teraz pre malé a stredné firmy k dispozícii na prvých 6 mesiacov úplne zadarmo v rámci balíka Microsoft Office 365 basic. 

Bezplatná verzia služby Microsoft Teams umožňuje:

 • komunikovať prostredníctvom chatu, hlasových hovorov i videohovorov, vrátane možnosti zdieľania obrazovky, či rozmazania pozadia pri videohovore
 • prístup k wordovým, powerpointovým a excelovým súborom, ktoré môžete upravovať v reálnom čase a spolupracovať na nich s kolegami
 • 1 terabyte (TB) priestoru na bezpečné zdieľanie súborov v rámci tímu a ďaľší 1 TB na osobu ako osobný ukladací priestor na súbory.

 

Video hovory cez Microsoft Teams teraz na 6 mesiacov zadarmo

Na používanie služby sa vzťahujú podmienky stanovené spoločnosťou SOFTIP, a.s. ako poskytovateľom služby. Na využitie ponuky stačí vyplniť formulár na stránke nášho partnera SOFTIP. Následne vás poskytovateľ služby bude kontaktovať.

Vyplňte formulár na softip.sk 

*Banka poskytuje sprostredkovane všetky informácie o tretích osobách a nimi poskytovaných službách v dobrej viere v ich správnosť a pravdivosť. Banka však žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie týchto tretích osôb a negarantuje poskytovanie služieb týmito tretími osobami, ani kvalitu tohto poskytovania či kvalitu samotnej služby.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/pomoc-podnikatelom/