Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:21

Visa štandard firemná

Firemná kreditná karta pomáha vášmu podnikaniu.

 • dáva neustály prístup k peniazom, čím rieši aj výpadky v cashflow
 • ideálne spája flexibilný úver a všestranný platobný nástroj
 • poskytuje bezúročné obdobie až do 51 dní
 • umožňuje už aj realizáciu platobných príkazov

 

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

Výhody

Výhody

Kreditné karty predstavujú ideálne spojenie flexibilného úveru a všestranného platobného nástroja a prinášajú aj ďalšie výhody pre vaše podnikanie.

Finančnú istotu

 • kreditná karta prináša absolútnu finančnú nezávislosť a istotu, že v každej situácii budete mať prístup k peniazom, bez ohľadu na aktuálny zostatok vášho podnikateľského účtu
 • poskytuje aj možnosť uhrádzať faktúry a realizovať prevody peňazí v mene EUR na účty iných slovenských bánk ako aj na váš podnikateľský účet cez Internet bankingTB

Úsporu na poplatkoch a úrokoch

 • šetrí poplatky za pohyby na podnikateľskom účte
 • umožňuje bezúročné čerpanie peňazí až do 51 dní pri splácaní 100 % dlžnej sumy

Pomoc na služobných cestách

 • poslúži pri rezervovaní letenky, hotelovej izby alebo auta v požičovni
 • pri bezhotovostnom nákupe dovoľuje vyčerpať poskytnuté finančné prostriedky jednorazovo až do výšky celkového disponibilného úverového rámca
 • zabezpečuje disponibilné prostriedky v ktorejkoľvek krajine bez poplatku za výmenu
 • postará sa aj o Vašu ochranu vo forme cestovného poistenia poskytovaného spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a. s.

Flexibilitu v splácaní


Vy sami sa rozhodujete, koľko z požičanej sumy zaplatíte. V každom mesiaci môžete uhradiť ľubovoľnú sumu nad rámec minimálnej splátky, a to až do výšky celej dlžnej sumy.

Dlžnú sumu firemnej kreditnej karty Visa štandard uhrádzate v prospech účtu 2002005250 vedeného v Tatra banke :

 • automatickou splátkou z účtu vedeného v Tatra banke alebo v Raiffeisen banke
 • inkasom z účtu vedeného v EUR v inej banke v SR
 • prevodným príkazom z bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR
 • vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

ak ste klientom Tatra banky, tak môžete aj:

 • telefonicky - 24 hodín denne prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live
 • elektronicky - prostredníctvom Internet bankinguTB

Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorý tvorí 10 posledných číslic fiktívnej hlavnej karty. Informácie potrebné k úhrade platby nájdete v každom mesačnom výpise z kartového účtu.

 

Detaily

Detaily

Visa štandard firemná 

 • Druh karty: Kreditná 
 • Vydávaná: Bez potreby vedenia bežného účtu 
 • Celkový úverový rámec (CÚR): Od 650 do 5 000 EUR 
 • Maximálny denný limit: Do výšky disponibilného úverového rámca karty 
 • Maximálny limit pre výber hotovosti: 1 000 EUR / deň 
 • Úroková sadzba: 19 % p. a. 
 • Bezúročné obdobie: Áno / max. 51 dní 
 • Minimálna splátka: 5 % dlžnej sumy, min. 15 EUR 
 • Cestovné poistenie: komplexné cestovné poistenie pre držiteľa karty a spolucestujúcich rodinných príslušníkov * 
 • Poplatok za kartu: 65 EUR ročne / + 30 EUR ročne za cestovné poistenie 
 • Poplatok za dodatkovú / ďalšiu kartu: 65 EUR ročne / + 30 EUR ročne za cestovné poistenie 
 • Bezkontaktná platba: Áno 
 • Platba cez internet: Áno 
 • Platobný príkaz: Áno 
Visa štandard firemná

 

* manžel/manželka, druh/družka držiteľa karty do veku 65 rokov a deti držiteľa karty do veku 18 rokov, ak cestujú spolu s držiteľom karty

Podmienky získania

Podmienky získania

O kreditnú kartu Visa štandard firemná môžu požiadať:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti zapísané v Obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v Živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v Obchodnom registri SR, ani v Živnostenskom registri SR
 • združenie fyzických osôb

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má aspoň 24-mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti bez zmeny právnej formy a bez zmeny v type účtovníctva
 • obchodný vzťah s bankou minimálne 6 mesiacov
 • podniká v bankou akceptovaných odvetviach
 • vie predložiť finančné doklady s uzavretým účtovným obdobím za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie výkazy v bežnom roku
 • spĺňa požiadavky hodnotiaceho modelu

Potrebné doklady na vypracovanie indikatívnej ponuky a odoslanie úveru na schválenie:

 • neoverené finančné výkazy a daňové priznanie za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • fotokópie identifikačných dokladov žiadateľa a budúcich držiteľov kreditných kariet
E-výpis

E-výpis

Výpis ku kreditnej karte si odteraz môžete nechať zasielať pohodlne aj na e-mailovú adresu. Získate tak nasledovné výhody e-mailového výpisu:

 • rýchlejšie doručenie ako pri papierovom výpise
 • je zabezpečený heslom a prístup k nemu máte len vy
 • môžete si ho stiahnuť v PDF formáte a vytlačiť
 • navyše získavate zdarma výpis aj vo formáte CSV, ktorý môžte importovať priamo do účtovníctva
 • je plnohodnotným podkladom do účtovníctva
 • máte ich k dispozícii kedykoľvek v elektronickej podobe

O zmenu spôsobu zasielania výpisov môžete bezplatne požiadať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live.

Platobný príkaz

Platobný príkaz

Náš tip:

Detaily platby nájdete pohodlne v záložke Platby cez IB vo voľbe Moje platby z kreditných kariet.

Vďaka novej funkcionalite Platobný príkaz môžete zo svojej firemnej kreditnej karty:

 • uhrádzať faktúry za tovary a služby svojim dodávateľom
 • realizovať platobné príkazy na účty do všetkých slovenských bánk
 • realizovať platobné príkazy na svoj podnikateľský účet v Tatra banke

Ako na to


Platobný príkaz z kreditnej karty zadáte jednoducho, rýchlo a intuitívne v Internet bankinguTB:

 • v hornom menu Produkty, záložka Kreditné karty
 • v menu Platby, záložka Platobný príkaz

Nezabudnite pritom:

 • vyplniť všetky polia ako pri štandardnom platobnom príkaze (konštantný symbol, špecifický symbol, variabilný symbol, informáciu pre príjemcu)
 • potvrdiť CVV kódom odoslanie platobného príkazu (posledné tri čísla na zadnej strane karty)
 • platbu môžete uskutočniť len v mene EUR na účty v rámci SR