Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 17:23

Poistenie kľúčovej osoby

S poistením máte istotu, že v prípade vzniku poistnej udalosti, akou je smrť, úplná invalidita či pracovná neschopnosť kľúčovej osoby, ktorá je dôležitá pre fungovanie vašej firmy, budete naďalej schopný splácať svoj business úver.

 • istota pri splácaní úveru
 • ochrana pre vás, vašu firmu aj vašu rodinu
 • možnosť dojednania k splátkovému, aj ku kontokorentnému úveru
 • jednoduché vybavenie v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky
Výhody

Výhody

 • ochrana v prípade vzniku poistnej udalosti, akou je smrť, úplná invalidita či pracovná neschopnosť kľúčovej osoby
 • možnosť pokryť straty, ktoré vzniknú v prípade absencie kľúčovej osoby v spoločnosti
 • dodatočné zabezpečenie nového, ako aj existujúceho business úveru
 • výber kľúčovej osoby
 • finančne nenáročné poistenie, ktoré predstavuje istotu v splácaní vášho úveru
 • možnosť daňového uplatnenia zaplateného poistného
 • bezstarostné platenie formou automatického inkasa
Detaily

Detaily

Vybrať si môžete z troch balíkov poistného krytia:

 • Balík A - poistenie pre prípad smrti (pri kontokorentnom úvere si možno zvoliť iba poistný Balík A)
 • Balík B - poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity
 • Balík C - poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti

 

Podmienky získania

Podmienky získania

1. Nový/existujúci business úver:

 • BusinessÚverTB Expres
 • BusinessÚverTB Hypo

2. Výber kľúčovej osoby
Kľúčovou osobou môže byť osoba, ktorá je v zamestnaneckom alebo vlastníckom vzťahu k poistníkovi alebo je štatutárnym orgánom poistníka, ktorý uzatvára poistnú zmluvu.

3. Splnenie podmienok na poistenie kľúčovej osoby
Pre uzavretie poistenia je dôležité, aby poistená (kľúčová) osoba spĺňala základné podmienky pre poistenie, ktoré sú uvedené v dotazníku poistiteľnosti pre zvolený balík poistných rizík.

Poistné plnenie

Poistné plnenie

Balík A – poistenie pre prípad smrti
Splátkový úver Pre poistenie pre prípad smrti je poistné plnenie rovné súčtu nesplatenej istiny úveru a úrokov vyčíslených ku dňu úmrtia poisteného.
Kontokorentný úver Pre poistenie pre prípad smrti je poistné plnenie v rovné poskytnutému úverovému rámcu dojednanému v úverovej zmluve.
Balík B – poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity
Splátkový úver Pre poistenie úplnej invalidity je poistné plnenie rovné súčtu nesplatenej istiny úveru a úrokov vyčíslených ku dňu priznania úplnej invalidity poistenému.
Balík C – poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti
Splátkový úver Pre poistenie pre prípad PN je poistné plnenie vyplácané vo forme mesačného dôchodku vo výške aktuálnej mesačnej splátky úveru stanovenej úverovou zmluvou splatnej bezprostredne pred dátumom nároku na dané mesačné poistné plnenie.

BusinessÚverTB Expres

Podnikáte
a potrebujete
rýchlo peniaze?

Viac

Business Úver TB Hypo

Využite úver na čokoľvek - kúpu nehnuteľnosti, aj na splatenie existujúcich podnikateľských úverov.

Viac

Business ÚverTB Variant

Hľadáte úver šitý na mieru?

Viac

Kde nás nájdete

Adresa