Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:48

BusinessÚverTB Variant

Hľadáte úver šitý na mieru? Využite možnosť individuálneho posúdenia
žiadosti a vyberte si svoj úver až do výšky 1 000 000 eur.

 • individuálne posúdenie žiadosti
 • viaceré varianty zabezpečenia s možnosťou ich kombinácie
 • prispôsobenie úveru požiadavkám klienta
 • so 100% zľavou z poplatku za podnikateľský účet s balíkom služieb
  Tatra Business
  TB alebo Tatra BusinessTB Premium na obdobie 12 mesiacov*
Výhody

Výhody

K BusinessÚveruTB Variant teraz získate:

 • 100% zľavu z poplatku za podnikateľský účet s balíkom služieb Tatra BusinessTB alebo Tatra BusinessTB Premium na obdobie 12 mesiacov. Viac o tejto ponuke sa dozviete tu.

BusinessUverTB Variant vám umožní:

 • získať prostriedky na nadobudnutie nehnuteľnosti
 • financovať nákup strojov, zariadení, nákup technológií a iných investičných potrieb
 • získať finančné prostriedky na kúpu obchodných priestorov
 • financovať nákup zásob
 • splatiť existujúce úvery jedným úverom
 • využiť finančné prostriedky na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • využiť úver ako zabezpečenie bankovej záruky

S BusinessÚveromTB Variant si viete vybrať:

 • formu poskytnutia úveru (kontokorentný/splátkový)
 • jednorazové alebo postupné čerpanie úveru
 • lehotu splatnosti a frekvenciu splácania úveru

BusinessÚverTB Variant je účelový úver:

 • zohľadňujúci vaše požiadavky a predstavy o financovaní
 • prispôsobený kokrétnemu účelu financovania
 • s možnosťou kombinácie rôznych typov zabezpečenia

*Verejný prísľub 1.4.2018 [PDF, 436 kB]

Detaily

Detaily

BusinessÚverTB Variant je určený:

 • živnostníkom a podnikateľom s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou
 • klientom aj neklientom banky, ktorí spĺňajú podmienky financovania

Základné parametre úveru:
Minimálna výška úveru:

 • 100 000 eur

Maximálna výška úveru:

 • 1 000 000 eur

Forma poskytnutia úveru:

 • kontokorentný
 • splátkový

Lehota splatnosti úveru:

 • kontokorentný úver - 1 rok s prehodnotením
 • splátkový -1 až 10 rokov

Možnosť predčasného splatenia:

 • áno
 • pri kontokorentnom úvere 1-krát ročne bezplatne k dátumu výročia poskytnutia

Úroková sadzba:

 • individuálne stanovená

Splácanie úveru:
Anuitné splácanie
Úroky + istina:

 • zúčtované v posledný pracovný deň v mesiaci automatickým inkasom z bežného účtu žiadateľa
 • v dvoch samostatných platbách (splátka istiny a splátka úroku), pričom vďaka anuitnej splátke je úroková sadzba fixovaná, čo poskytuje výhodu rovnakej výšky splátky počas celej lehoty splatnosti úveru

Lineárne splácanie
Úroky + istina:

 • zúčtované v posledný pracovný deň v mesiaci automatickým inkasom z bežného účtu žiadateľa
 • v dvoch samostatných platbách (splátka istiny a splátka úroku), pričom vďaka lineárnemu splácaniu sa splátka úveru každým mesiacom znižuje

Čerpanie úveru:

 • jednorazovo
 • postupne
Podmienky získania

Podmienky získania

O BusinessÚverTB Variant môžu požiadať:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.) alebo družstvo zapísané v Obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v Živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v Obchodnom registri SR, ani v Živnostenskom registri SR
 • združenie fyzických osôb

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má aspoň 24-mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti
 • podniká v bankou akceptovaných odvetviach
 • vie predložiť finančné doklady a akceptovateľné zabezpečenie úveru
 • vie dokladovať účel využitia finančných prostriedkov účelového úveru

Požadované podklady:

 • finančné výkazy a daňové priznanie za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • potvrdenie o podaní daňového priznania za ukončené účtovné obdobia
 • vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver
Zabezpečenie úveru

Zabezpečenie úveru

Ako zabezpečenie BusinessÚveruTB Variant môže slúžiť:

 • hnuteľný/nehnuteľný majetok
 • pohľadávky voči odberateľom
 • banková záruka/banková záruka SZRB
 • cenné papiere
 • finančné prostriedky klienta na termínovanom účte v Tatra banke
 • investícia v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management
 • ručenie inou právnickou osobou
 • prípadne kombinácia vyššie uvedených zabezpečení

BusinessÚverTB Expres

Podnikáte
a potrebujete
rýchlo peniaze?

Viac

Poistenie kľúčovej osoby

Ochrana podnikania v prípade vzniku poistnej udalosti.

Viac

Business Úver TB Hypo

Využite úver na čokoľvek - kúpu nehnuteľnosti, aj na splatenie existujúcich podnikateľských úverov.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa