Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:18

Investičné financovanie pre poľnohospodárov

Plánujete nákup, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo nákup technológií, strojov či zariadení? Sme pripravení financovať vaše investičné ciele formou strednodobých a dlhodobých úverov.

 • individuálny prístup
 • financovanie zámerov a refinancovanie realizovaných investícii
 • expanzia a rozvoj vďaka externým zdrojom

 

Výhody

Výhody

 • individuálny prístup ku každému investičnému zámeru
 • možnosť financovania investičných zámerov alebo refinancovania zrealizovaných investícií
 • expanzia a rozvoj podnikateľských aktivít vďaka externým zdrojom
 • flexibilné možnosti v oblasti zabezpečenia
 • možnosť odkladu splátok
 • jeden spracovateľský poplatok na niekoľkoročný úver splatný pri poskytnutí úveru
Detaily

Detaily

 • výška úveru od 100 000 eur
 • doba splatnosti v závislosti od návratnosti investície a finančnej situácie
 • účel úveru:
  - kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti;
  - kúpa technológie, strojov a zariadení;
  - refinancovanie vlastných zdrojov,
  - refinancovanie úverov v iných bankách
 • zabezpečenie podľa vzájomnej dohody, záložné právo na financované aktívum - nehnuteľnosť, stroje, zariadenia, technológie; záložné právo na pohľadávky, zmenka a podobne
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

 • požadovaná dokumentácia:
  - finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
  - daňové priznania klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobi
  - prehľad plánovaných zákaziek
  - podnikateľský plán
  - znalecký posudok nehnuteľnosti, pokiaľ nehnuteľnosť slúži ako zabezpečenie

Viac informácií ohľadom investičného financovania pre poľnohospodárov získate:

 • vo firemných centrách a obchodných zastúpeniach firemných centier
 • emailom: agrofinancovanie@tatrabanka.sk

 

Preklenovací agroúver

Prekonajte časový nesúlad medzi podaním žiadosti o agrodotácie zo strany EÚ a reálnym vyplatením finančných prostriedkov.

Viac

Financovanie skladiskových záložných listov

Prefinancujeme vaše zásoby poľnohospodárskych plodín.

Viac

Financovanie tovarových záložných listov

Prefinancujeme vaše zásoby poľnohospodárskych komodít umiestnené vo vašich vlastných skladovacích priestoroch.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa