Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

26.5.2018 10:20

Preklenovací agroúver

Preklenovacím agroúverom prekonáte časový nesúlad medzi podaním žiadosti o agrodotácie zo strany Európskej únie a reálnym vyplatením finančných prostriedkov.

 • poskytnutie úveru do 5 dní
 • bezúčelové financovanie až do 100 % nároku na podporu
 • minimálne nároky na dokumentáciu a zabezpečenie
Výhody

Výhody

 • možnosť získať finančné prostriedky v čase, keď ich budete potrebovať splácať úver až po pripísaní dotácie na váš účet
 • zlepšenie vášho cashflow v čase zakladania úrody
 • možnosť kedykoľvek čerpať a ľubovoľne splácať úver, vďaka čomu ideálne kontrolujete svoje finančné náklady
 • možnosť získať peňažné prostriedky bez potreby dokladovania ich účelu
 • nenáročné zabezpečenie, bez potreby ručenia majetkom
 • administratívna nenáročnosť a rýchlosť úverovania už do 5 pracovných dní
 • úverový vzťah bez dodatočných podmienok zo strany banky
Detaily

Detaily

Financujeme tieto druhy podpory:

 • jednotná platba na plochu
 • podpora plodín na ornej ploche
 • vyrovnávajúci príspevok na znevýhodnené oblasti
 • osobitná platba na cukor
 • platba na veľkú dobytčiu jednotku
 • agroenvironmentálne platby individuálne aj iné dotačné tituly
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

 • vlastníctvo alebo dlhodobý prenájom pôdy
 • splnenie finančných kritérií
 • neexistencia záväzkov po lehote splatnosti voči štátnym inštitúciám

Požadovaná dokumentácia:

 • Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
 • rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o žiadosti za predchádzajúci rok
 • žiadosť o platbu na aktuálny rok

Viac informácií, ale aj prvotné posúdenie možnosti získania preklenovacieho agroúveru získate:

 • vo firemných centrách a obchodných zastúpeniach firemných centier
 • emailom: agrofinancovanie@tatrabanka.sk