Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:24

Financovanie skladiskových záložných listov

Prefinancujeme vaše zásoby poľnohospodárskych plodín. Ak vaša spoločnosť pôsobí v agrosektore, požiadajte o financovanie skladiskových záložných listov.

 • zabezpečenie likvidity
 • rýchle spracovanie a posúdenie obchodu
 • jednoduché zabezpečenie komoditou
Výhody

Výhody

 • zabezpečenie likvidity prostredníctvom získania hotovosti viazanej v zásobách
 • rýchle spracovanie a posúdenie obchodu
 • jednoduchá dokumentácia
 • možnosť získať úver na vlastnú komoditu, bez potreby ďalšieho zabezpečenia
 • možnosť uskladniť a počkať na lepšiu realizačnú cenu (prvovýroba, obchod)
 • nákup výrobnej potreby na celý rok v čase najvýhodnejšej ceny (spracovatelia)
 • stanovenie výšky a splatnosti jednotlivých tranží podľa individuálnych potrieb klienta
Detaily

Detaily

 • skladiskový záložný list je cenný papier na rad vystavený skladovateľom (prevádzkovateľom verejného skladu), ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru od ukladateľa (majiteľa tovaru) na skladovanie vo verejnom sklade na základe zmluvy o skladovaní
 • po predložení skladiskových záložných listov financujeme tieto poľnohospodárske komodity: potravinárska pšenica a raž, kŕmna pšenica a raž, kŕmny a sladovnícky jačmeň, kukurica kŕmna, repka olejná a slnečnica
 • produkt pre poľnohospodárov, spracovateľov, dodávateľov vstupov a obchodníkov
 • uznávame záložnú pohľadávku najviac do výšky 80 % hodnoty tovaru, maximálne však do výšky preddavku stanoveného bankou
 • rámec: môže byť revolvingový (po splatení jednotlivého skladiskového záložného listu sa výška rámca automaticky obnoví o splatenú časť) alebo nerevolvingový
 • minimálna výška úveru: 100 000 eur, maximálne 80 % hodnoty komodity
 • splatnosť úveru: 30 - 300 dní (najneskôr však v deň konečnej splatnosti úverového rámca)
Cieľová skupina

Cieľová skupina

 • poľnohospodárske subjekty (prvovýrobcovia, pestovatelia), ktoré sa snažia vyčkať na vyššiu realizačnú cenu
 • spracovatelia v potravinárstve (producenti piva, potravinových olejov, mlynári, pekári, výrobcovia kŕmnych zmesí), výrobcovia MERA a bioalkoholov nakupujúci v čase najnižšej ceny
 • dodávatelia vstupov (osivá, hnojivá, chemikálie), ktorí si svoje pohľadávky uspokojujú odoberaním tovaru od poľnohospodárov
 • prevádzkovatelia verejných skladov
 • obchodníci, exportéri
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

 • skladiskové záložné listy musia byť vystavené verejným certifikovaným skladom s osvedčením na prevádzkovanie verejného skladu vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva SR
 • neexistencia záväzkov po lehote splatnosti voči štátnym inštitúciám
 • požadovaná dokumentácia:
  - originál skladiskového záložného listu indosovaného na Tatra banku
  - potvrdenie verejného skladu o úhrade skladovacích nákladov
  - kópia zmluvy o skladovaní vo verejnom sklade

Preklenovací agroúver

Prekonajte časový nesúlad medzi podaním žiadosti o agrodotácie zo strany EÚ a reálnym vyplatením finančných prostriedkov.

Viac

Financovanie skladiskových záložných listov

Prefinancujeme vaše zásoby poľnohospodárskych plodín.

Viac

Prevádzkové financovanie

Získajte finančné
prostriedky počas
celého poľnohospodárskeho roka.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa