Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:46

Eskont zmeniek

Tatra banka odkupuje cudzie aj vlastné zmenky pričom posudzujeme riziko dlžníka zo zmenky.

 • rýchlosť spracovania a uvoľnenia peňazí
 • jedna rámcová zmluva
 • eskont zmenky nevstupujú do finančných ukazovateľov ako čerpaný úver
Výhody

Výhody

 • rýchlosť spracovania spočíva v uvoľnení prostriedkov v deň predloženia zmenky alebo na nasledujúci deň 
 • poskytnutie rámca na eskont znamená, že vznikne len jedna rámcová zmluva, pri jednotlivých čerpaniach bez dodatočnej zmluvnej dokumentácie 
 • eskont zmenky nevstupujú do finančných ukazovateľov ako čerpaný úver 
 • eskont zmenky veriteľovi umožňuje:
  • zvýšenie likvidity skrátením splatnosti pohľadávok na maximálne1 až 2 dni
  • zlepšenie konkurenčnej pozície poskytnutím dlhšej lehoty splatnosti odberateľom
  • zlepšenie cash flow získaním hotovosti pred splatnosťou zmenky
 • dlžníkovi eskont zmenky poskytujú:
  • možnosť neskoršej platby
  • možnosť získať obchodný úver
Detaily

Detaily

 • zmenka je obchodovateľný cenný papier, pričom jej vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť majiteľovi zmenky určitú sumu v čase splatnosti (vlastná zmenka) alebo záväzok majiteľovi zmenky prikazuje uhradiť inej osobe (cudzia zmenka)
 • klient ponúka na odkúpenie zmenku splatnú v budúcnosti a banka si za poskytnutie okamžitých peňažných prostriedkov zráža diskont a zvyšnú sumu prevádza v prospech účtu klienta
 • diskont predstavuje úroky splatné vopred v deň eskontu zmenky, pričom úroková sadzba vychádza z príslušného Euriboru
 • dokumentácia: faktúra, dodací list, preberací protokol, dopravný dokument
 • podmienky na eskontovanie zmeniek:
  • financovanie až do 100 % hodnoty zmenky
  • minimálna hodnota zmenky musí byť 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v cudzej mene
  • jednotlivé zmenky sú splatné minimálne 30 dní a maximálne 300 dní od dátumu vystavenia
  • eskontujeme len zmenky obchodné (kryjúce dodávky tovarov a služieb)
  • možnosť odkúpenia zmeniek s regresom alebo bez regresu
  • možnosť použiť aval zmenky ako prostriedok posilnenia bonity zmenky

 

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Diskontné odkúpenie cudzích alebo vlastných zmeniek pred dátumom ich splatnosti je poskytované spoločnostiam pôsobiacim v rôznych oblastiach. Môžu to byť:

 • fyzické a právnické osoby, poskytujúce svojim odberateľom dodávateľský úver
 • podnikatelia, ktorí svojim obchodným partnerom ponúkajú odloženú splatnosť alebo začínajú spoluprácu s novým odberateľom a využívajú pri tom inštitút zmenky
 • spoločnosti pôsobiace v agrosektore, potravinárstve, prvovýrobcovia, spracovatelia, obchodné spoločnosti, exportéri

Viac informácií ohľadom eskontu zmeniek získate:

 

Forfaiting

Zabezpečíte si finančné prostriedky z dlhodobých pohľadávok pred ich splatnosťou.

Viac

Faktoring a financovanie pohľadávok

Peniaze od svojich odberateľov budete mať skôr, ako vám majú zaplatiť.

Viac

Tatra BusinessTB

Pre firmy, ktoré chcú využívať svoje financie efektívne a s prehľadom.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa