Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:49

Banková záruka Eximbanky SR za exportný úver

Získajte finančné prostriedky na preklenutie obdobia od nákupu surovín,
cez proces výroby, až po export ukončenej výroby.

 • menšie zabezpečenie úveru
 • rýchle získanie peňazí
 • možnosť odloženia splátok
 • aj pre menej bonitných klientov
Výhody

Výhody

 • ručenie za časť bankového úveru a tým menšie nároky na samotné zabezpečenie úveru
 • rýchle získanie prostriedkov na nákup surovín ešte pred vznikom pohľadávky voči konečnému odberateľovi
 • možnosť odloženia splátok úveru na obdobie, kedy sa začne tovar reálne vyvážať a začnú prichádzať platby od konečných odberateľov
 • poskytnutie úveru aj v prípade menej bonitných klientov, resp. v prípade, ak požiadavka na výšku úveru nezodpovedá finančným výsledkom klienta
Detaily

Detaily

Podmienkou je, aby väčšina vyrobenej produkcie bola určená na export, pričom prevažná väčšina komponentov potrebných na výrobu tovaru musí byť slovenského pôvodu. Eximbanka SR vystavuje B/G za úver poskytnutý na nákup surovín potrebných k výrobe až do výšky 80 % z výšky istiny úveru.

Jedná sa o splátkový úver, pričom výška úveru nesmie prekročiť 70 % celkových nákladov klienta na nákup potrebných surovín. Výška krytia závisí od výšky poskytnutého úveru, doby splatnosti úveru a samozrejme od bonity klienta.

Úver sa uvoľňuje oproti faktúram za nákup surovín, ktoré sú zároveň podkladom pre Eximbanku o splnení účelovosti poskytnutia úveru a s ním súvisiacej vystavenej B/G. S každou splátkou úveru sa zároveň redukuje aj výška B/G a to percentuálne do takej výšky, do akej kryje B/G Eximbanky úver.

Úver sa spláca z platieb prichádzajúcich na účet od konečných odberateľov tovaru. Konečná splatnosť úveru nesmie prekročiť platnosť B/G. Spravidla platnosť B/G končí 14 dní po termíne konečnej splatnosti úveru.

Zabezpečenie úveru a B/G je predmetom dohody medzi Tatra bankou a Eximbankou SR, podľa návrhu klienta a možností, ktoré môže klient ponúknuť ako zabezpečenie. Zabezpečením poskytnutého úveru pre Tatra banku sú väčšinou pohľadávky voči zahraničným odberateľom (formou záložného práva). Zabezpečením B/G Eximbanky SR je záložné právo k nehnuteľnému alebo hnuteľnému majetku, k zásobám, resp. iný typ zabezpečenia podľa podmienok konkrétneho obchodného prípadu.

 

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Úver je určený pre exportérov, výrobné podniky, ktoré podpísali atraktívny odberateľský kontrakt, ale nemajú dosť finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie výroby a plnia tieto podmienky:

 • predloženie finančných výkazov spoločnosti za 2 uplynulé roky + najnovšie tohtoročné výkazy
 • predloženie výpisu z OR (nie staršieho ako 3 mesiace)
 • vyplnenie podkladov, ktoré požaduje Eximbanka SR (žiadosť o vystavenie B/G, fin. výkazy za posledné 3 roky, daňové priznanie, vyplnené tabuľky)
 • predloženie dodávateľských a odberateľských kontraktov
 • predloženie faktúr preukazujúcich nákup surovín
 • umožnenie vykonania kontroly zamestnancom Eximbanky SR.