Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:29

Refinančný úver v spolupráci s Eximbankou SR

Prefinancujte export vášho tovaru kratkodobým úverom
s podporou EXIMBANKY SR.

 • nízka úroková sadzba
 • možnosť opakovaného znovuposkytnutia

 

 

Výhody

Výhody

 • nízka úroková sadzba
 • financovanie aj zásob potrebných pre výrobu určenú na vývoz
 • možnosť opakovaného znovuposkytnutia
Detaily

Detaily

Ide o krátkodobé financovanie do jedného roka (s možnosťou prolongácie) realizované prostredníctvom komerčných bánk, a to formou trojstranného zmluvného vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a EXIMBANKOU SR.

Tento úver je určený len pre exportne zamerané firmy, ktoré vyrábajú tovary alebo služby prevažne slovenského pôvodu (doklad SOPK, resp. iný doklad preukazujúci pôvod tovaru - musí ísť o tovar alebo službu s min. 50% slovenského pôvodu) a príťažlivým je kvôli výhodnej úrokovej sadzbe, ktorá pozostáva z refinančnej sadzby EXIMBANKY SR (EURIBOR kótovaný v deň čerpania + min. 0,2% p.a. riziková a obchodná prirážka EXIMBANKY SR) a rizikovej marže banky, ktorá môže byť maximálne 3%.

Úver môže byť použitý na financovanie exportovaného tovaru, resp. služieb, čo sa preukazuje zoznamom faktúr, ale aj na financovanie zásob potrebných na realizáciu produktov určených na vývoz, pričom financovanie zásob môže tvoriť max. polovicu úverovej linky.

 

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Úver je určený spoločnostiam, ktoré exportujú tovar prevažne slovenského pôvodu a splnia nasledovné podmienky:

 • predloženie finančných výkazov za dva uplynulé roky a najnovšie tohtoročné finančné výkazy
 • predloženie výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace
 • vyplnenie podkladov a tabuliek, ktoré vyžaduje Eximbanka SR
 • predloženie kontraktov so zahraničnými odberateľmi v prípade ich existencie
 • predloženie súpisu faktúr preukazujúcich vývoz tovaru alebo služieb
 • predloženie súpisu skladových zásob potrebných na vývoz (kontrolu uvedených dokumentov v priebehu čerpania úveru bude vykonávať EXIMBANKA SR)
 • predloženie osvedčenia o pôvode tovaru najneskôr do 1 mesiaca od poskytnutia úveru
 • predkladať JCD (resp. výpis zo Štatistického hlásenia Intrastat-SK v prípade vývozu v rámci EÚ)ako doklad o reálnom vyvezení tovaru
 • predkladať všetky požadované doklady preukazujúce účel použitia
 • umožnenie vykonania kontroly dodržiavania účelovosti použitia úveru v priestoroch podnikania zamestnancom Eximbanky SR