Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:39

Forfaiting

S forfaitingom si zabezpečíte finančné prostriedky z dlhodobých pohľadávok pred ich splatnosťou. My ich od vás odkúpime

 • odkúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok
 • odkúpenie pohľadávky bez spätného postihu 
 • operatívna forma financovania
Výhody

Výhody

 • získanie likvidných finančných prostriedkov po predložení dohodnutých dokumentov
 • odkúpenie v budúcnosti splatných stredno a dlhodobých pohľadávok (nad 1 rok) plynúcich z vývozu tovaru alebo služieb bez možnosti spätného postihu vývozcu
Detaily

Detaily

 • forfaitingové pohľadávky sú zaistené niektorým z bankových platobných inštrumentov:
  • avalovaná zmenka,
  • akreditív s odloženou splatnosťou,
  • banková záruka
 • minimálna výška pohľadávok 30 000 eur, splatnosť 1 až 10 rokov
 • záväzok dlžníka je preukázateľný kontraktom, realizáciou dodávky tovaru alebo služieb
 • zmenka musí byť avalovaná pre Tatra banku akceptovateľnou bankou a hlavný dlžník na zmenke (vystavovateľ vlastnej zmenky/akceptant cudzej zmenky) je prvotriedna bonitná spoločnosť
 • dokumentárny akreditív je otvorený alebo potvrdený pre Tatra banku akceptovateľnou bankou, ktorá súhlasí s predloženými dokumentmi a zaviaže sa uskutočniť platbu v prospech Tatra banky v deň splatnosti akreditívu, pričom výnos z dokumentárneho akreditívu postúpi v prospech Tatra banky
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Fortfaiting je určený fyzickým a právnickým osobám. Vhodný predovšetkým pre vývozcov, produkt však využijú aj v tuzemskom obchode:

 • dodávatelia a realizátori pre komunálny sektor
 • vývozcovia, ktorí potrebujú získať hotovostné finančné prostriedky na úhradu záväzkov voči svojim dodávateľom alebo iných záväzkov

Faktoring a financovanie pohľadávok

Peniaze od svojich odberateľov budete mať skôr, ako vám majú zaplatiť.

Viac

Dokumentárny akreditív

Minimalizujte riziká
obchodného vzťahu.

Viac

Banková záruka

Využite pri svojich obchodných aktivitách zabezpečovací nástroj banková záruka.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa