Úver so zárukou SZRB

Chýba vám zabezpečenie vášho podnikateľského úveru?
Využite úver so zárukou SZRB a rozvíjajte svoje podnikanie.

 Bez potreby dodatocneho zabezpecenia hmotnym alebo nehmotnym majetkom

Bez potreby dodatočného zabezpečenia hmotným alebo nehmotným majetkom 

 Rychle vyjadrenie k poziadavke

Rýchle vyjadrenie k úverovej požiadavke

 Zaruku SZRB vybavime za vas

Záruku SZRB vybavíme za vás

 Moznost vyuzitia na prevadzkove aj investicne potreby

Možnosť využitia na prevádzkové aj investičné potreby

Detaily

 • Financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb zabezpečené zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (SZRB)
 • Výška úveru od 16 600 do EUR 340 000 EUR
 • Krytie zárukou SZRB vo výške 50 % z výšky úveru
 • Splatnosť úveru na prevádzku do 1 roka
 • Splatnosť investičného úveru až do 7 rokov
 • Dodatočné zabezpečenie len zmenkou

Potrebné podklady 

 • finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • aktuálne finančné výkazy 
 • daňové priznania za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • vyplnený dotazník k priebežným výkazom
 • podklady k zabezpečeniu

Možnosti zabezpečenia

 • výlučne záruka SZRB a bianko zmenka spoločnosti s avalom

Podmienky získania

 • klient je slovenským subjektom
 • malý a stredný podnikateľ s minimálne ročnou existenciou podnikateľskej činnosti 
 • neexistencia záväzkov voči štátnym inštitúciám po lehote splatnosti (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) 
 • neexistencia exekúcií a súdnych sporov vedených voči klientovi 
 • klient nepodniká vo vylúčených oblastiach
 • splnenie finančných kritérií stanovených zo strany SZRB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/uver-so-zarukou-szrb/