My Doctor

Služba My Doctor je poskytovaná v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, a. s., sídlo: Námestie 1. mája 15, 811 06 Bratislava; IČO: 46 588 418. Spoločnosť Diagnose.me bude spracúvať vaše osobné údaje ako samostatný prevádzkovateľ. Tatra banka nebude spracúvať vaše osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu čí ďalšie citlivé údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Diagnose.me v súvislosti s využívaním služby.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/mydoctor/