1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Smishingový útok

Smishingový útok

| 15.02.2022

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali podvodné konanie tzv. smishing.
Smishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez sms správu. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery, na čo využíva aj technické riešenie, ktoré mu umožňuje pri kontaktovaní klientov použiť meno banky.Vishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez telefón. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery a naliehavosti.

Na displeji mobilu sa tak môže zobrazovať ako odosielateľ správy Tatra banka, pritom odosielateľ je podvodník.

Dôležité upozornenie:

Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie cez sms a priloženú linku.

Tieto citlivé údaje nikdy nezdieľajte s treťou stranou, aj keby sa javila ako banka:

  • číslo platobnej karty, CVV kód a platnosť z platobnej karty,
  • PID klienta spolu s heslom do Internet bankingu,
  • kódy z Karty a čítačky pre riešenia rôznych neštandardných situácií.

V prípade, že sa stretnete s týmto typom podvodného konania, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese digitalnabezpecnost@tatrabanka.sk alebo neodkladne kontaktujte DIALOG Live.

Ďakujeme za vašu obozretnosť.

S úctou

Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/smishingovy-utok/