Spracovanie platieb na konci roku 2020

| 15.12.2020

Vážení klienti,

radi by sme vás informovali o termínoch preberania a spracovania platieb na konci roku.

Čo by ste potrebovali? Platba v pobočke Platba cez Internet bankingTB
Potrebujem, aby peniaze z môjho účtu odišli ešte v roku 2020. Platobný príkaz zadajte najneskôr 31.12.2020 do 12:00 hod. Platobný príkaz cez Internet bankingTB zadajte najneskôr 31.12.2020 do cca 19:00 hod.
Potrebujem, aby boli peniaze do konca roka 2020 pripísané na účte príjemcu vedenom v Tatra banke.
Potrebujem, aby peniaze boli do konca roka 2020 pripísané na účte príjemcu vedenom v inej banke na Slovensku. Platobný príkaz zadajte najneskôr 30.12.2020 do CoT¹ Platobný príkaz cez Internet bankingTB zadajte najneskôr 30.12.2020 do cca 21:00 hod.

¹ CoT -  je čas, do ktorého banka preberá alebo prijíma platby alebo iné príkazy a do ktorého realizuje transakcie so splatnosťou v deň predloženia platby resp. prijatia platby. Prevzaté resp. prijaté platby alebo iné príkazy banka spracováva počas celého bankového pracovného dňa. Platby alebo iné príkazy prijaté bankou po cut-off time sa považujú za prijaté v nasledujúci bankový pracovný deň. Cut-off time schvaľuje banka a zverejňuje ho vo svojich obchodných priestoroch.

Prečítajte si aj podrobné informácie o Spracovaní platieb na konci roka 2020.

Prajeme vám príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2021.

S úctou

Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/spracovanie-platieb-konci-roku-2020/