1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena názvu Raiffeisen banky

Zmena názvu Raiffeisen banky

| 12.08.2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 27.8.2021 sa mení označenie názvu „Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka“ (ďalej len „pôvodné označenie“) na nové označenie „Tatra banka, a.s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka“. Ak sa v jednotlivých obchodných podmienkach, zmluvách, dokumentoch, informáciách, oznamoch alebo iných písomnostiach bude uvádzať pôvodné označenie, myslí sa tým „Tatra banka, a.s., organizačná zložka podniku – Raiffeisen banka“.

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-nazvu-raiffeisen-banky/