Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:35

Kódex etického marketingu v RBI Group

Tatra banka ako člen medzinárodnej bankovej skupiny RBI Group prísne dodržiava etické normy marketingovej komunikácie schválené skupinou.

Normy, ktoré vychádzajú z Konsolidovaného ICC kódexu reklamnej a marketingovej komunikácie (Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice), stanovuje Kódex etického marketingu v RBI Group, ktorým sa v marketingovej komunikácii zaväzujú riadiť všetky útvary RBI Group.

Hlavným cieľom tohto dokumentu je konsolidácia vysokých etických noriem v marketingovej komunikácii, ktoré boli vytvorené s cieľom doplniť platné normy vyplývajúce z vnútroštátnej a medzinárodnej legislatívy.

Kódex je založený na princípoch, ktoré predstavujú tradičné východiská pre európske chápanie správania hráčov na trhu. Konkrétne ide o tieto:

 • transparentnosť
 • zodpovednosť
 • čestnosť vo vzťahu k spotrebiteľom a konkurentom
 • pravdovravnosť
 • rešpektovanie a ochrana práv spotrebiteľov a ich súkromia, ako aj ochrana osobných údajov
  a dôvernosť
 • sociálna zodpovednosť
 • zvláštna starostlivosť pri marketingovej komunikácii zameranej na deti alebo mládež, alebo marketingovej komunikácii, v ktorej deti a mládež vystupujú
 • starostlivosť o ekológiu a ochrana životného prostredia
 • korporátna identita
 • iné.

Kódex etického marketingu v RZB Group [PDF, 91,6 kB]