Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

26.5.2018 10:11

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018 [PDF, 282 kB]

Bližšie infomácie pre klientov - spotrebiteľov [PDF, 1,48 MB]


Obchodné podmienky pre individuálnych klientov:

Obchodné podmienky pre právnické osoby:

 


Obchodné podmienky pre individuálnych klientov:


Balíky služieb pre fyzické osoby

Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám [PDF, 314 kB]

Obchodné podmienky k voliteľnému prečerpaniu účinné od 1.1.2015 [PDF, 76,6 kB] 

Obchodné podmienky k voliteľnému prečerpaniu účinné od 1.7.2018 [PDF, 79,0 kB]

Obchodné podmienky k sporiacemu systému účinne od 1.1.2015 [PDF, 81,6 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Voliteľné prečerpanie)


Legislatívne účty

Zákonné informácie o základnom bankovom produkte [PDF, 84,3kB]

Zákonné informácie o platobnom účte so základnými funkciami [PDF, 77,1 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Termínované vkladové účty

Termínované vkladové účty účinné od 1.7.2016 [PDF, 78 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Vkladné knižky

Špecializované typy vkladných knižiek [PDF, 71,0 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Štruktúrované vklady

Vkladové účty [PDF, 121 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Kolaterálový bežný účet

Špecializované typy účtov [PDF, 76,0 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 13.1.2018 [PDF, 161 kB]

Medzinárodné súkromné kreditné karty účinné od 1.7.2018 [PDF, 291 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Medzinárodné súkromné kreditné karty)účinné od 1.7.2018

Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 13.1.2018 [PDF, 135 kB]

Medzinárodné súkromné debetné karty účinné od 1.7.2018 [PDF, 232 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Medzinárodné súkromné debetné karty) účinné od 1.7.2018

MercedesCard účinné od 13.1.2018 [PDF, 151 kB]

MercedesCard účinné od 1.7.2018 [PDF, 264 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (MercedesCard) účinné od 1.7.2018

Darčekové platobné karty účinné od 1.11.2014 [PDF, 79,9 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre medzinárodné platobné karty, schválený dňa 24.4.2018, účinný od 1.5.2018

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty účinný od 1.5.2018 [PDF, 49,8 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre medzinárodné súkromné kreditné karty účinný od 1.5.2018 [PDF, 52,5 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard účinný od 1.5.2018 [PDF, 33,6 kB]


Úverové produkty

HypotékaTB:

- pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018

Všeobecné podmienky pre poskytovanie účelových úverov na bývanie zabezpečené záložným právom k nehntueľnostiam pre fyzické osoby účinné od 25.5.2018 [PDF, 140 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Všeobecné podmienky pre poskytovanie účelových úverov na bývanie zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby) účinné od 25.5.2018 [PDF, 52,3 kB]

- pre zmluvy uzatvorené od 21.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie účelových úverov na bývanie zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby účinné od 21.3.2016 [PDF, 106 kB]

- pre zmluvy o úvere uzatvorené do 20.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie účelových úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby účinné od 16.8.2014 [PDF, 90,5 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých:

S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmeny.

- pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018

Všeobecné podmienky pre poskytovanie účelových úverov na bývanie pre fyzické osoby účinné od 25.5.2018 [PDF, 147 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Všeobecné podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov na bývanie pre fyzické osoby) účinné od 25.5.2018 [PDF, 51,7 kB]

- pre zmluvy uzatvorené od 21.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov na bývanie pre fyzické osoby účinné od 21.3.2016 [PDF, 108 kB]

- pre zmluvy o úvere uzatvorené do 20.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby účinné od 16.8.2014 [PDF, 93,3 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Americká hypotékaTB:    

- pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018

Všeobecné podmienky pre poskytovanie bezúčelových úverov na bývanie zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby účinné od 25.5.2018 [PDF, 124 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiteľov (Všeobecné podmienky pre poskytovanie bezúčelových úverov na bývanie zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby) účinné od 25.5.2018 [PDF, 51,9 kB]

- pre zmluvy uzatvorené od 21.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie bezúčelových úverov na bývanie zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby účinné od 21.3.2016  [PDF, 101 kB]

- pre zmluvy o úvere uzatvorené do 20.3.2016

Všeobecné podmienky pre poskytovanie bezúčelových úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam pre fyzické osoby účinné od 16.8.2014  [PDF, 85,5 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Bezúčelový úverTB

Obchodné podmienky pre poskytovanie bezúčelových spotrebiteľských úverov účinné od 19.3.2016 [PDF, 97,4 kB]

Obchodné podmienky pre poskytovanie bezúčelových úverov účinné od 1.7.2018 [PDF, 124 kB]

Bližšie informácie pre klientov - spotrebiiteľov (Bezúčelový úver) účinné od 1.7.2018

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre individuálnych klientov


Obchodné podmienky pre produkty ZUNO banky

Od 2.6.2017 prešli práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov zo ZUNO banky na Tatra banku.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 5.12.2016 do 15.5.2017 [PDF, 239 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 16.5.2017 do 31.5.2017 [PDF, 181 kB] 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2017 [PDF, 207 kB] 

Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU platné do 31.5.2017 [PDF, 436 kB] 

Obchodné podmienky pre PÔŽIČKU platné od 1.6.2017 [PDF, 72,5 kB] 

Obchodné podmienky pre REZERVU [PDF, 139 kB] 


Obchodné podmienky pre právnické osoby


Balíky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby

Balíky služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 28.2.2017 [PDF, 86,3 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov


Bežné účty

Špecializované typy účtov [PDF, 76 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k SEPA B2B inkasu [PDF, 70,8 kB]

Cenník služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov


Termínované vkladové účty

Vkladové účty [PDF, 74,0 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov


Kolaterálový bežný účet

Špecializované typy účtov [PDF, 73,8 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov


Medzinárodné platobné karty

Medzinárodné firemné debetné karty účinné od 1.9.2016 [PDF, 125 kB]

Medzinárodné firemné kreditné karty  účinné od 1.9.2016 [PDF, 146 kB]

Darčekové platobné karty účinné od 1.11.2014 [PDF, 81,9 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Cenník služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre medzinárodné firemné debetné platobné karty účinný od 1.5.2018 [PDF, 46,4 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre medzinárodné firemné kreditné karty účinný od 1.5.2018 [PDF, 46,4 kB]


Garantovaný Sporiaci Program so životným poistením [PDF, 85,2 kB]


Podielový Investičný Program so životným poistením [PDF, 101 kB]


Bezpečnostné schránky [PDF, 71,1 kB]


Podmienky evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi v Tatra banke, a. s. [PDF, 376 kB]


Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet:

Prijímanie platobných kariet účinné od 1.5.2015 [PDF, 300 kB]

Prijímanie platobných kariet účinné od 1.10.2016 [PDF, 364 kB]

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. platné od 13.1.2018

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s pre prijímanie platobných kariet [PDF, 81,2 kB]


Všeobecné úverové podmienky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

Všeobecné úverové podmienky 2002 [PDF, 199 kB]

Všeobecné úverové podmienky 2008 [PDF, 231 kB]

Dodatok č. 4 k Všeobecným úverovým podmienkam, schválený dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Dodatok č. 4 k Všeobecným úverovým podmienkam 2002 [PDF, 109 kB]

Dodatok č. 4 k Všeobecným úverovým podmienkam 2008 [PDF, 107 kB]


Obchodné podmienky pre bankové záruky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

Obchodné podmienky pre bankové záruky 2014 [PDF, 181 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre bankové záruky zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre bankové záruky [PDF, 82,8 kB]


Obchodné podmienky pre faktoring v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

Obchodné podmienky pre faktoring 2014 [PDF, 197 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre faktoring zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre faktoring [PDF, 93,0 kB]


Obchodné podmienky pre akreditívy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.10.2016, účinné od 1.1.2017

Obchodné podmienky pre akreditívy 2014 [PDF, 187 kB]

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre akreditívy zo dňa 14.10.2016, účinný od 1.1.2017

Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam pre akreditívy [PDF, 90,2 kB]


Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu

Elektronické bankovníctvo [PDF, 143 kB]

Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu účinné od 13.1.2018 [PDF, 155 kB]

Bližšie informácie pre spotrebiteľa k elektronickému bankovníctvu [PDF, 528 kB]


Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay

Obchodné podmienky k Multicash a TatraPay [PDF, 93,5 kB]


Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné do 28.2.2017 [PDF, 81,8 kB]

Obchodné podmienky Tatra banka VIAMO platné od 28.2.2017 [PDF, 92,2 kB]


Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom

Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom platné do 28.2.2017 [PDF, 76,9 kB]

Osobitné obchodné podmienky pre Výber z bankomatu mobilom platné od 28.2.2017 [PDF, 80,9 kB]


Osobitné obchodné podmienky pre Windows Phone

Osobitné obchodné podmienky pre Windows Phone [PDF, 71,8 kB]


Obchodné podmienky k Business Banking

Obchodné podmienky k Business Banking [PDF, 133 kB]