Mzdy na Slovensku v roku 2018

Autor | | 07.08.2019 |

Tibor Lörincz, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s.; Frederika Kopčeková, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s.; Lukáš Grofčík, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s. | 07.08.2019

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/ekonomicke-analyzy/mzdy-slovensko-rok-2018/