Emisné podmienky a prospekty cenných papierov emitovaných Tatra bankou

Hypotekárny záložný list TB 89 Fix 10/2/2024, ISIN: SK4120012576 

 Hypotekárny záložný list TB 88 Fix 16/11/2026, ISIN: SK4120012238

 Hypotekárny záložný list TB 87 Fix 21/9/2021, ISIN: SK4120011578

Hypotekárny záložný list TB 86 Fix 15/2/2023, ISIN: SK4120011461 

Hypotekárny záložný list TB 84 Float 19/8/2020, ISIN: SK4120011016 

 Hypotekárny záložný list TB 83 Fix 29/4/2025, ISIN: SK4120010711

Hypotekárny záložný list TB 80 Float 28/10/2019, ISIN: SK4120010349

Hypotekárny záložný list TB 79 Fix 7/4/2020, ISIN: SK4120010299

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/emisne-podmienky-prospekty-cennych-papierov-emitovanych-tatra-bankou/