Depozitný fond TB zhodnotí financie stabilne

| 25.10.2011

Od 1. júla 2011 je účinný nový zákon o kolektívnom investovaní, ktorý okrem iného umožňuje v slovenských podmienkach vytvárať úplne nové typy podielových fondov.

 

Tatra Asset Management potvrdil pozíciu inovátora na Slovensku a ako prvý zo slovenských správcov zareagoval na podmienky novej legislatívy uvedením Depozitného fonduTB.

 


Fond spája výhody tradičných peňažných fondov:

  • stabilný výnos,
  • vysoká likvidita,
  • nízke riziko s potenciálom vyššieho zhodnotenia ako majú peňažné fondy.

 


Investičná politika fondu
Fond bude investovať predovšetkým do vkladových a investičných produktov Tatra banky. Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať stabilný výnos nad úroveň krátkodobých termínovaných vkladov a peňažných fondov.

 

Majetok vo fonde je investovaný výlučne v mene EUR, domáci investor teda nie je vystavený žiadnemu menovému riziku.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/depozitny-fond-tb-zhodnoti-financie-stabilne/