Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky

| 22.10.2019

Vážený klienti,

dovoľujeme si vás informovať o Dodatku č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov zo dňa 31. 12. 2018, ktorý nadobudne účinnosť 1.11.2019.

Úplné znenie dodatku  je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-c-1-k-sadzobniku-poplatkov-tatra-banky-2/