Dodatok k obchodným podmienkam

| 28.11.2014

Dodatok k obchodným podmienkam debetných a kreditných platobných kariet a k sadzobníku poplatkov banky

Dňa 29. 11. 2014 nadobudne účinnosť:

  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., pre medzinárodné súkromné kreditné karty z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., pre medzinárodné firemné kreditné karty z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby z dňa 28. 2. 2014,
  • Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov z dňa 28. 2. 2014.

Zistiť viac

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-k-obchodnym-podmienkam-1/