1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Dodatok k Obchodným podmienkam

Dodatok k Obchodným podmienkam

| 25.05.2020

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 30. 06. 2020 vstupuje do platnosti:

  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam balíkov služieb Tatra banky, a. s., pre fyzické osoby – podnikateľov  a právnické osoby k bežným účtom v mene EUR zo dňa 31. 3. 2020

Znenie dodatkov je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

S úctou
Tatra banka

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-k-obchodnym-podmienkam-3/