Dodatok k Sadzobníku poplatkov Tatra banky pre fyzické osoby

| 14.01.2013

Vážený klient,

dňa 14. 01. 2013 nadobudne účinnosť Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., pre časť poplatky za služby fyzické osoby, ktoré nahradia časti platných dokumentov. Uvedený dokument je vám na  vyžiadanie k dispozícii v  obchodných priestoroch banky a na našej webovej stránke.

Dodatok k sadzobníku poplatkov Tatra banky pre fyzické osoby

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-k-sadzobniku-poplatkov-tatra-banky-fyzicke-osoby/