Dodatok k Sadzobníku poplatkov

| 01.08.2012

Dňa 1. 10. 2012 nadobudne účinnosť Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., pre časť poplatky za služby pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam balíkov služieb Tatra banky, a.s. pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré nahradia časti platných dokumentov.

Dodatok k Sadzobníku poplatkov pre právnické osoby

Dodatok k Obchodným podmienkam balíkov služieb pre právnické osoby

Vyššie uvedené dokumenty sú vám na  vyžiadanie k dispozícii aj v  obchodných priestoroch banky.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-k-sadzobniku-poplatkov/