Dodatok sadzobníka poplatkov

| 01.03.2012

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1. 5. 2012 nadobudne účinnosť Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., pre časť poplatky za služby pre fyzické osoby, ktorý nahradí časť platného dokumentu. Vyššie uvedené dokumenty sú Vám na  vyžiadanie k dispozícii v  obchodných priestoroch banky.

 

Dodatok k Sadzobníku poplatkov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dodatok-sadzobnika-poplatkov/