Dopredaj Vkladnej knižky a Vkladnej knižky JUNIOR

| 25.04.2014

Vážený klient,

dňa 5. 5. 2014 ukončí Tatra banka predaj produktov Vkladná knižkaVkladná knižka JUNIOR. Podmienky a servis pre existujúce vkladné knižky ostávajú nezmenené.

S úctou
Tatra banka

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/dopredaj-vkladnej-knizky-vkladnej-knizky-junior/