Efektívna poistná ochrana

| 06.01.2013

Efektívna poistná ochrana
Využite ochranu voči finančným dopadom najčastejšie sa vyskytujúcich a najzávažnejších životných udalostí, ktorými sú:

  • Trvalé následky spôsobené úrazom
  • Úmrtie

Zároveň v prípade plnej invalidity bude celé poistné za Vás platiť poisťovňa, pričom ostatné nároky z poistenia ostanú zachované a na konci doby poistenia Vám bude vyplatená dohodnutá suma.

Garancia sumy vyplatenej na konci poistenia
Máte možnosť zvoliť si výšku cieľovej sumy, ktorej výplatu Vám garantujeme, vďaka čomu nemusíte mať obavy zo znehodnotenia Vašich úspor. Navyše môžete získať aj podiely na výnosoch poisťovne. Vaše peniaze sú v bezpečí.

  • Výšku poistnej ochrany môžete meniť podľa Vašich aktuálnych potrieb.
  • Frekvenciu platenia poistného si môžete vybrať na základe vlastného uváženia.
  • Ponúkame možnosť dojednania poistenia aj bez skúmania zdravotného stavu.

Plaťte len za ochranu, ktorá je nevyhnutná a šetrite tak vašu peňaženku.

Príklad poistenia:

V prípade úmrtia vyplatíme 15.000 Eur 
V prípade trvalých následkov úrazu vyplatíme  do 15.000 Eur
 V prípade plnej invalidity poistné za vás až do konca poistnej doby platí poisťovňa 
Mesačné poistné   32,79 Eur
Na konci poistenia Vám zo zaplateného poistného vrátime

 7.500 Eur

30 ročný klient, poistná doba 25 rokov, povolanie administratíva.

Viac

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/efektivna-poistna-ochrana/