Faktoring Tatra banky po štvrtý raz za sebou najväčší

| 16.02.2012

Faktoring Tatra banky potvrdil pozíciu trhového lídra, keď už po štvrtý raz za sebou obhájil najvyšší trhový podiel vo faktoringovom biznise.

 

Podľa čísel za rok 2011 možno hovoriť doslova o skoku, keď jeho trhový podiel stúpol z 24,4 % na konci roka 2010 na 34 % v roku 2011. Faktoring Tatra banky sa tak stal najväčšou faktoringovou spoločnosťou na slovenskom trhu a zároveň uzavrel rok 2011 ako najlepší vo svojej histórii.

 

„Do budúcnosti je možné predpokladať ďalší nárast aktívnych klientov, keďže sa faktoring silnejšie vrýva do povedomia podnikateľov ako štandardná forma prevádzkového financovania. Pre klienta je tu dôležitá najmä možnosť ošetrenia rizika voči nevôli, resp. neschopnosti odberateľa zaplatiť za odobratý tovar alebo službu," konštatoval Ľubor Procházka, riaditeľ faktoringu Tatra banky.

Viac o Faktoringu Tatra banky

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/faktoring-tatra-banky-po-stvrty-raz-za-sebou-najvacsi/