Grant "Kvalita vzdelávania" je otvorený pre všetky vysoké školy

| 23.09.2011

Chceme priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií ako aj reálnym potrebám praxe.

Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu prihláste ho!

Možnosť získať finančný grant budú mať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Termín odovzdania projektov: 28. október 2011
Plánovaná výška grantu: 33 200 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR


Prečítajte si viac o grante na stránke Nadácie Tatra banky.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/grant-kvalita-vzdelavania-je-otvoreny-vsetky-vysoke-skoly/